Voor de module Prevalentieonderzoek worden de ziekenhuisspecifieke gegeven na correcte levering van de data binnen 2 weken teruggerapporteerd na analyse door het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) team.

Voor de modules  POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) en lijnsepsis is het mogelijk om zelf terugrapportages te maken, een nacht nadat de laatste gegevens zijn ingevoerd in Osiris, of vanaf het moment waarop het ingestuurde databestand is ingelezen door de datamanager van PREZIES (als er geen gebruik wordt gemaakt van Osiris). Het is ook mogelijk om zelf de rapportages van de bundelnaleving te maken.

Besloten rapportage

In deze besloten rapportage worden de resultaten van de module Postoperatieve Wondinfecties ( POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)) of de module Lijnsepsis van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) getoond van de eigen organisatie naast de landelijke gegevens.

Alle PREZIES contactpersonen kunnen inloggen met een persoonlijk account.

Rapportage module POWI

Op 8 februari 2022 heeft er een digitale workshop over de POWI rapportagetool plaatsgevonden. Hieronder kunt u  de presentatie (nogmaals) bekijken.

Rapportage module Lijnsepsis

Op 8 maart 2022 heeft er een digitale workshop over de Lijnsepsis rapportagetool plaatsgevonden. Hieronder kunt u de presentatie (nogmaals) bekijken.