Het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-team ondersteunt het netwerk van ziekenhuizen. Vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen adviseren PREZIES over inhoudelijke zaken die betrekking hebben op de landelijke surveillance van zorginfecties. De Privacywerkgroep houdt zich bezig met privacy-aspecten.

PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-team

Het PREZIES-team bestaat uit de volgende personen:

 • Sabine de Greeff, Afdelingshoofd ZIA Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie (Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie)
 • Stephanie van Rooden, Epidemioloog, coördinator PREZIES
 • Anja Haenen, Deskundige infectiepreventie
 • Kati Halonen, Deskundige infectiepreventie
 • Titia Hopmans, Senior Adviseur
 • Cathalijne Dodemont-van Breen, Deskundige infectiepreventie
 • Tjallie van der Kooi, Epidemioloog
 • Charlotte de Bruijn-Onstwedder, Epidemioloog
 • Sarah Valk, Epidemioloog
 • Christel van den Boogaard-van Dam, epidemioloog
 • Manon Brekelmans, PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy)-student
 • Robine van der Starre, PhD student
 • Wouter van den Reek, Datamanager
 • Britt de Wit, Datamanager
 • Wilma Dedecker, Projectondersteuner
 • Saskia de Goede (088 689 7202), Secretariaat

Contact

Het secretariaat van PREZIES(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) is gevestigd bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM.

Contact en route