Het PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-team ondersteunt het netwerk van ziekenhuizen. Vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen adviseren PREZIES over inhoudelijke zaken die betrekking hebben op de landelijke surveillance van zorginfecties. De Privacywerkgroep houdt zich bezig met privacy-aspecten.

PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-team

Het PREZIES-team bestaat uit de volgende personen:

 • Sabine de Greeff
  Afdelingshoofd ZIAZorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie
 • Titia Hopmans (030 - 274 7061)
  Senior Adviseur
 • Nynke Kampstra
  Epidemioloog
 • Tjallie van der Kooi
  Epidemioloog
 • Naomi Reimes
  Epidemioloog
 • Stephanie van Rooden
  Epidemioloog
 • Inger Bregman
  Datamanager
 • Wouter van den Reek
  Datamanager
 • Annelies Smilde
  Datamanager
 • Saskia de Goede (030 - 274 3159)
  Secretariaat

 

Privacywerkgroep PREZIES en SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

De Privacywerkgroep adviseert PREZIES en SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen over alle inhoudelijke zaken die betrekking hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van patiënten en artsen. Ook adviseert zij over zaken die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van gegevens over zorginstellingen.

U kunt hierbij denken aan:

 • de manier waarop het beheer en gebruik van de gegevens plaatsvindt;
 • de manier waarop de feedback vorm krijgt richting de deelnemende zorginstelling en andere partijen.

De Privacywerkgroep treedt tevens op als Geschillencommissie.

De Privacywerkgroep is bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan het PREZIES- en SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-team. Zij geeft hierin slechts advies en neemt geen beslissingen. Definitieve beslissingen worden door het PREZIES- en SNIV-team in overleg met de opdrachtgever genomen.

De Privacywerkgroep bestaat uit:

 • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFUNederlandse federatie van universitair medische centra)
 • Orde van Medisch Specialisten
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Actiz

U kunt met de Privacywerkgroep / Geschillencommissie in contact komen door een e-mail te sturen aan prezies@rivm.nl.