Het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-team ondersteunt het netwerk van ziekenhuizen. Vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen adviseren PREZIES over inhoudelijke zaken die betrekking hebben op de landelijke surveillance van zorginfecties. De Privacywerkgroep houdt zich bezig met privacy-aspecten.

PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-team

Het PREZIES-team bestaat uit de volgende personen:

 • Sabine de Greeff
  Afdelingshoofd ZIA Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie (Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie)
 • Stephanie van Rooden
  Epidemioloog, coördinator PREZIES
 • Anja Haenen
  Deskundige infectiepreventie
 • Kati Halonen
  Deskundige infectiepreventie
 • Titia Hopmans
  Senior Adviseur
 • Tjallie van der Kooi
 • Epidemioloog
 • Naomi Reimes
  Epidemioloog
 • Wouter van den Reek
  Datamanager
 • Britt de Wit
  Datamanager
 • Wilma Dedecker
  Projectondersteuner
 • Saskia de Goede (030 - 274 3159)
  Secretariaat

Contact

Het secretariaat van PREZIES(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) is gevestigd bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM.

Contact en route