Hier delen wij de laatste nieuwsberichten met u. Een aantal keren per jaar verstuurt PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance  een nieuwsbrief om deelnemers en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

 

Bijeenkomst: Ziekenhuisinfecties in Beeld door PREZIES – voor deelnemende instellingen en andere belangstellenden.

Op 9 november 2023 organiseerde PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) op het RIVM in Bilthoven: Ziekenhuisinfecties in Beeld door PREZIES – voor deelnemende instellingen en andere belangstellenden. 

Hier vindt u de presentaties van het ochtendprogramma die wij mochten delen. 

De studie van Mirthe van Veghel is inmiddels gepubliceerd en te vinden via: 

Validation of the Incidence of Reported Periprosthetic Joint Infections in Total Hip and Knee Arthroplasty in the Dutch Arthroplasty Register - ScienceDirect.

Workshops POWI en Lijnsepsis

Op 23 mei 2023 en op 22 juni 2023 hebben heeft PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) de workshops POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) en Lijnsepsis gegeven. Tijdens de workshop zijn naast casuïstiek ook o.a. het stappenplan voor de surveillance en de rapportagetool behandeld. 

De presentaties kunt u hier terug kijken. 

Prezies Deelnemersdag 8 november 2022

15-11-2022

Op dinsdag  8-11-2022 heeft de Deelnemersdag van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) plaatsgevonden, die na de COVID-19 pandemie gelukkig weer fysiek/hybride georganiseerd kon worden. De zaal in het NH Hotel te Amersfoort was goed gevuld. Ruim 60 deelnemers, met name deskundigen infectiepreventie, uit ongeveer 50 organisaties waren aanwezig. Het ochtendprogramma kon tevens online bijgewoond worden (waarvoor we 71 aanmeldingen ontvingen).

U kunt hier de dia’s vinden van het ochtendprogramma. Hier kunt u de (samenvattende) dia's vinden van het middagprogramma. De opname van de livestream is ook beschikbaar. Indien u de livestream zou willen terugkijken, dan kunt u hiervoor een verzoek mailen aan PREZIES@rivm.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een link om het filmpje te downloaden.

Nieuwe protocollen PREZIES 2023 online

7-10-2022

Vanaf 1 oktober 2022 staan de protocollen van alle modules (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties), lijnsepsis, prevalentie en PAS-ORTHO) voor 2023 op de website. Voor POWI, lijnsepsis en prevalentie hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen staan samengevat in het begin van elk protocol. Tevens is het vanaf 2023 mogelijk om de micro-organismen via het SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine (Systematized Nomenclature of Medicine) codestelsel aan te leveren. Meer informatie hierover onder het kopje ‘protocol’ per module.

Archief nieuwsberichten

Gebruikersgroep van de POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) rapportagetool

11-08-2022

De rapportagetool van POWI(Postoperatieve wondinfecties) wordt volop gebruikt en we willen deze graag blijven met input van de gebruikers. Daarom is besloten een gebruikersgroep op te starten. Er heeft zich een grote groep deskundigen infectiepreventie aangemeld voor deze gebruikersgroep. Op dinsdag 4 oktober zal de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zullen we met de power BI specialist, epidemioloog en gebruikers in gesprek gaan om te kijken welke wensen er liggen en wat er allemaal mogelijk is t.b.v. de ontwikkeling en verbetering van de rapportagetool.

Open PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-Deelnemersdag configuratie-instellingen

PREZIES-Deelnemersdag

10-6-2022

Op dinsdag 8 november 2022  zal de PREZIES(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-Deelnemersdag plaatsvinden in NH Hotels te Amersfoort. Hierbij het globale programma. De verdere details rondom het programma volgen op een later moment.

  • 09:30-10:00       Inloop
  • 10:00-10:20       Opening & jaaroverzicht
  • 10:20-10:35       Update automatisering
  • 10:35-10:50       Update implementatie 1 koploper ziekenhuis
  • 10:50-11:00       Vragen
  • 11:00-12:00       Pitches & update wetenschap
  • 12:00-13:00       Lunch
  • 13:00-15:00       Workshops
  • 15:00-15:30       Afsluiting/napraten

Open PAS-ORTHO gestart! (PREZIES Automatisering Surveillance POWI ORTHOpedie) configuratie-instellingen

PAS-ORTHO gestart! (PREZIES Automatisering Surveillance POWI ORTHOpedie)

4-5-2022

Op 21 april 2022 vond de kick-off plaats van het project PAS ORTHO. Hierdoor wordt handmatige beoordeling van diepe PostOperatieve WondInfecties (POWI(Postoperatieve wondinfecties)) na heup en knieprothese operaties vervangen door semi-geautomatiseerde surveillance. Onder deze link vindt u een beknopte weergave van de werking, implementatie en voordelen van deze nieuwe vorm van surveillance.

Open Referentiecijfers Lijnsepsis 2016-2020 configuratie-instellingen

Referentiecijfers Lijnsepsis 2016-2020

4-5-2022

De referentiecijfers van de module Lijnsepsis over 2016-2020 staan nu, met vertraging door de COVID-19 pandemie, op de website. Er is een aparte paragraaf aan de verhoogde incidentie bij patiënten met COVID-19 besteed.

Bijeenkomst 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 heeft er een digitale Webinar over het prevalentieonderzoek plaatsgevonden, waar we vooral input wilde ophalen vanuit de ziekenhuizen. Dit werd bijgewoond door ongeveer 80 deelnemers. Hieronder kunt u de presentatie met resultaten (nogmaals) bekijken.

Webinar 17-2-2022

PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) Nieuwsbrieven 

Blijf automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen PREZIES. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

In 2024 verschenen onderstaande berichten: 

In 2023 verschenen onderstaande berichten: 

In 2022 verschenen onderstaande berichten: