Deze protocollen zijn bedoeld voor de surveillance van de modules postoperatieve wondinfecties (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)), Lijnsepsis en Prevalentieonderzoek ziekenhuizen van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)

Micro-organismen

Vanaf 2023 is het mogelijk om de gekweekte micro-organismen via zowel de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) stamlijst als de SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine (Systematized Nomenclature of Medicine) stamlijst aan te leveren. De PREZIES stamlijst geldig vanaf 2023 staat hier.

Voor de SNOMED stamlijst zie https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct. Een aantal bijzondere coderingen staan hieronder vermeld.

Geen kweek gedaan (niet mogelijk bij de module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))

2667000

Kweek negatief (niet mogelijk bij de modules POWI en Lijnsepsis)                                        

264868006

Polymicrobieel

140791000146108

Protocol en definities module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) 

De POWI-module geeft op landelijk niveau inzicht in infectiepercentages. Op ziekenhuisniveau dient de module als hulpmiddel bij het beoordelen van het eigen infectiepercentage. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend onderzoek.

Protocol POWI 2024

Protocol POWI 2023

Case definition SSIs PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) (valid from 2019)

Digitaal stroomschemakaartje

Protocol en definities module Lijnsepsis

Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk. De module is ontwikkeld als een incidentieonderzoek.De lijnsepsismodule ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het optreden van lijnsepsis. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies.

Lijnsepsis protocol 2024

Lijnsepsis protocol 2023

Digitaal stroomschema

Dit stroomschema is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van de juiste categorie lijnsepsis (BLS, ML2, ML3 of ML4) op basis van bloed en/of tipkweken.
Het is ook mogelijk om een microbiologisch bevestigde lijnsepsis (BLS) vast te stellen o.b.v. de ratio van kwantitatieve kweken door de CVK centraal veneuze katheter (centraal veneuze katheter)(centraal veneuze katheter) en een perifere bloedkweek, o.b.v. de duur tot positief worden of o.b.v. pus bij de insteekplaats. Zie hiervoor het document met de definities.

Geldig vanaf 2021

Protocol en definities Prevalentieonderzoek ziekenhuizen

Dit protocol is bedoeld voor het jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is gekozen om het prevalentieonderzoek in het kader van PREZIES jaarlijks in de maand maart te laten plaatsvinden.

Het prevalentieonderzoek ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het ontstaan van ziekenhuisinfecties. Op ziekenhuisniveau dient het onderzoek tevens als hulpmiddel bij het bepalen van de hoogrisico-populaties. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend (incidentie)onderzoek.

Prevalentieonderzoek 2024

Thema Flebitismeting 2024

Hierboven onder het kopje Prevalentieonderzoek 2024 vindt u het protocol van de flebitismeting, qua dataspecificaties geïntegreerd in het reguliere prevalentie-onderzoeksprotocol. De achtergrond van en toelichting op de flebitismeting staan in bijlage 8. Als u met uw ziekenhuis mee wil gaan doen aan de flebitismeting, dan vragen we u om het onderstaande aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en te retourneren aan prezies@rivm.nl. Als u hierin aangeeft de excel te willen gebruiken, dan mailen we deze. Indien u het webinar over de flebitismeting wilt terug kijken, stuurt dan een e-mail aan prezies@rivm.nl