Gewasbeschermingsmiddelen beschermen landbouwgewassen tegen ziekten en plagen.  Op groente en fruit kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven. Hoeveel resten er maximaal mogen achterblijven, staat in de wet.

Voor de evaluatie van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid heeft RIVM in 2018 en 2019 onderzocht of de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen op voedsel en in water voldoet aan de normen. Hiermee droegen wij bij aan de tussentijdse evaluatie van de nota “Gezonde groei, duurzame opbrengst“. Het aantal groente- en fruitproducten waar meer gewasbeschermingsmiddelen op zitten dan wettelijk toegestaan neemt af. In de periode 2003 tot en met 2010 was er al een daling te zien. Deze daling zette zich verder voort tussen 2013 en 2017.