Verkenning werking CVGG (klikmodellen)

Het projectteam CVGG heeft een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteiten van de CVGG. Het resultaat zijn twee zogenoemde 'klikmodellen'. Dit zijn de visuele uitwerkingen van de belangrijkste functionaliteiten. Deze werken echter nog niet. Het projectteam gebruikt deze klikmodellen om gebruikers een beeld te kunnen geven hoe de CVGG er uit kan zien. Er zijn klikmodellen uitgewerkt voor:

  • het aanleverportaal voor bronhouders. Dit geeft een indruk van de omgeving en toepassingen voor aanleveren van gegevens door de bronhouders;
  • het kaartgebruik voor gebruikers.   

De getoonde klikmodellen  in pdfPortable Document Format-formaat zijn concepten. Tijdens de realisatiefase van de CVGG in 2020 bepaalt het projectteam samen met de bronhouders, gebruikers en opdrachtgever welke toepassingen de CVGG daadwerkelijk gaat krijgen.

Download het klikmodel CVGG voor bronhouders
Download het klikmodel CVGG voor gebruikers