Deze rapportage geeft u een kijkje in de keuken van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) Centrum Infectieziektebestrijding  onderdeel IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance  (voorheen LIS Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (Laboratorium voor Infectieziekten en Screening) Laboratorium voor Infectieziekten en Screening ). Wij willen u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen dit laboratorium, waar diagnostiek, surveillance en onderzoek bij elkaar komen. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen van infectieziekten nauwkeurig volgen.

Er is ook een  complete publicatielijst 2012 beschikbaar.

Gerelateerde onderwerpen


 • Norovirus

  Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat 'buikgriep' veroorzaakt (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep, waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. • Cryptosporidiose

  Cryptosporidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Cryptosporidium. • Type-Ned

  Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een online laboratoriumnetwerk dat mogelijk pathogene micro-organismen monitort op moleculair niveau. Typeerresultaten en epidemiologische gegevens zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologisch laboratoria.  • Hantavirus

  Er bestaan verschillende soorten hantavirussen. Muizen en ratten kunnen hantavirus bij zich dragen en mensen besmetten. Deze virussen zijn niet van mens op mens overdraagbaar. De hantavirussen die in Nederland voorkomen zijn Puumalavirus, Seoulvirus en Tulavirus. Hantavirusinfectie komt in Nederland zelden voor. • Hepatitis A

  Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij kinderen voorkomt. Volwassen kunnen ook hepatitis A krijgen. • Hepatitis B

  Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed. • Hepatitis C

  Hepatitis C geeft een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis C-virus. Mensen kunnen ongemerkt besmet zijn en pas na jaren klachten krijgen. Het hepatitis C-virus wordt vooral overgedragen via besmet bloed.  • Hepatitis E

  Hepatitis E is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis E-virus. De meeste mensen die besmet zijn met dit virus hebben geen ziekteverschijnselen. Mensen die al een medische aandoening hebben kunnen makkelijker klachten krijgen van een hepatitis E-infectie. • Vijfde ziekte

  Vijfde ziekte, ook wel erythema infectiosum genoemd, is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door het parvovirus B19. Een deel van de infecties verloopt zonder ziekteverschijnselen. De tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen varieert van 1 tot 3 weken.

 • MRSA

  MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de volksmond staat het bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat het vooral in ziekenhuizen uitbraken veroorzaakt. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt. MRSA bacteriƫn zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). • Salmonella

  De salmonellabacterie zorgt in Nederland regelmatig voor darminfecties bij mensen. De bacterie kan in veel verschillende levensmiddelen voorkomen, maar vooral in die van dierlijke oorsprong zoals vlees, eieren en zuivelproducten.