Volwassenen gaven aan of ze in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun, en of ze die ook kregen. Volwassenen hadden in december 2023 evenveel behoefte aan hulp of steun als in juni 2023. Deze resultaten van het 10e kwartaalonderzoek horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Behoefte aan hulp of steun blijft bijna gelijk

In december 2023 had 31% van de volwassenen in de afgelopen 3 maanden hulp of steun nodig. Dat is evenveel als bij de vorige meting (zie grafiek). Volwassenen hadden het vaakst behoefte aan lichamelijke hulp (16%). Verder had 12% behoefte aan steun omdat ze slecht in hun vel zaten in december 2023. De grafiek hieronder laat zien aan welke vormen van hulp of steun volwassenen behoefte hadden van december 2022 tot en met december 2023.

Het hebben van lichamelijke en mentale klachten, stress door eigen problemen en overige zaken vergroot de kans dat iemand behoefte heeft aan steun. Volwassenen met een hulp- of steunbehoefte ervaren hun gezondheid vaker als slecht.

Volwassenen vaker passende hulp gevonden

Volwassenen hebben in december 2023 vaker voldoende passende hulp gevonden bij mentale en lichamelijke klachten dan een half jaar eerder (zie grafiek). Van de 12% die in december 2023 behoefte had aan mentale hulp, gaf 74% aan voldoende hulp te hebben gekregen, terwijl dat een half jaar geleden 69% was. Van de 16% volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijke klachten, kreeg 76% voldoende hulp. 17% kreeg hulp maar vond dat onvoldoende (passend). In december waren er minder mensen die hulp hadden gezocht maar geen hulp konden vinden. Daarnaast zocht 5% geen hulp, hoewel ze dat wel nodig hadden.