Het Nivel zette 20 veel voorkomende klachten op een rij waarmee volwassenen tussen juli en december 2023 naar de huisarts gingen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Denk aan ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hoewel in september geen vragenlijsten zijn afgenomen, zijn er wel huisartsengegevens uit de periode juli-september. Deze pagina beschrijft daarom het huisartsenbezoek van volwassenen van juli tot en met december 2023. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen

In de tweede helft van 2023 bezochten volwassenen de huisarts veel vaker voor geheugen- en concentratieproblemen dan in het jaar voor de pandemie (2019). In het derde kwartaal lag het bezoek hiervoor 18% hoger en in het vierde kwartaal 15% hoger. Het aantal contacten met de huisarts lag zelfs iets hoger dan in dezelfde periode in 2022.  

Het ging hierbij meestal om de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). De jongste 2 leeftijdsgroepen (25-44 en 45-64 jaar) kwamen hiervoor veel minder bij de huisarts, maar de stijging in deze periode was juist bij deze leeftijden het sterkst. Vrouwen kwamen hiervoor wat vaker bij de huisarts dan mannen.

Benauwdheid komt iets vaker voor

In de periode juli tot en met december 2023 kwamen mensen vaker bij de huisarts voor benauwdheid dan in 2019. Dat was vóór de zomer niet zo. Deze stijging komt overeen met een toename in het aantal patiënten met een longontsteking sinds de zomer van 2023, zoals gesignaleerd in de wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins

De stijging is vooral terug te zien bij de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). Zij gingen hiervoor veel vaker naar de huisarts dan de jongere leeftijdsgroepen. Vrouwen gingen iets vaker naar de huisarts voor benauwdheid dan mannen.

Iets meer volwassenen met hartkloppingen

Het aantal contacten met de huisarts voor hartkloppingen ligt in de tweede helft van 2023 hoger dan in 2019. 

Alle leeftijdsgroepen komen iets vaker bij de huisarts voor hartkloppingen dan in 2019. Vrouwen komen hiervoor veel vaker bij de huisarts dan mannen.

Dalende trend in huisartsbezoek voor spierpijn

Minder mensen gingen in de tweede helft van 2023 met spierpijn naar de huisarts dan in dezelfde periode in 2019. Sinds de coronapandemie ligt het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn lager dan daarvoor. 

Vrouwen bezoeken de huisarts vaker voor spierpijn dan mannen. Volwassenen van 25 tot en met 44 jaar kwamen hiervoor het minst bij de huisarts.

Meer informatie staat in het feitenblad van het Nivel over de huisartsgegevens van juli tot en met december 2023.