In de afgelopen decennia is in een aantal Europese projecten (bijvoorbeeld INFOODSInternational Network of Food Data Systems, COST 99, EuroFIREuropean Food Information Resource) gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van gegevens uit nationale voedingsstoffenbestanden. Europese standaardisatie in voedingsstoffenbestanden heeft niet alleen invloed op deze bestanden, maar ook op de toepassingsgebieden. Als resultaat van deze projecten wordt een betere vergelijkbaarheid van resultaten uit voedselconsumptieonderzoek tussen landen verwacht.

EuroFIREuropean Food Information Resource-AISBL

In 2009 is de non profit organisatie EuroFIR-AISBL opgericht. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is lid van deze organisatie. Een groot aantal Europese organisaties werkt hierin samen op het gebied van voedingsstoffendatabestanden en voedingsmiddelentabellen. Het doel is datgene wat is bereikt in het EuroFIR project ten aanzien van kwaliteit, vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens te behouden en verder uit te breiden. De EuroFIR-AISBL organisatie is een belangrijke kennisbron voor individuele databasebeheerders. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: definities van voedingsstoffen, classificering van voedingsmiddelen, analysemethoden, receptuurberekening, uitwisselen van gegevens met de voedingsmiddelenindustrie, kwaliteitsborging en onderwijs. NEVO-gegevens worden beschikbaar gesteld aan EuroFIR-AISBL ten behoeve van de doorzoekbare EuroFIR FoodEXplorer tool, welke te gebruiken is door EuroFIR-AISBL leden (zie ook http://www.eurofir.org/).