In de afgelopen decennia is in een aantal Europese projecten (bijvoorbeeld INFOODS International Network of Food Data Systems (International Network of Food Data Systems), COST 99, EuroFIR European Food Information Resource (European Food Information Resource)) gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van gegevens uit nationale voedingsstoffenbestanden. Deze Europese standaardisatie heeft niet alleen invloed op de gegevens in deze bestanden, maar ook op de toepassingsgebieden. Als resultaat van deze projecten is een betere vergelijkbaarheid van resultaten uit voedselconsumptieonderzoek tussen landen bereikt.

EuroFIR European Food Information Resource (European Food Information Resource)-AISBL

In 2009 is de non profit organisatie EuroFIR-AISBL opgericht. Het RIVM is lid van deze organisatie. Een groot aantal Europese organisaties werkt hierin samen op het gebied van voedingsstoffendatabestanden en voedingsmiddelentabellen. Het doel is datgene wat is bereikt in het EuroFIR project en daarvoor ten aanzien van kwaliteit, vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens te behouden en verder uit te breiden. De EuroFIR organisatie is een belangrijke kennisbron voor individuele databasebeheerders. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: definities van voedingsstoffen, classificering van voedingsmiddelen, analysemethoden, receptuurberekening, uitwisselen van gegevens met de voedingsmiddelenindustrie, kwaliteitsborging en onderwijs. NEVO-gegevens worden beschikbaar gesteld aan EuroFIR ten behoeve van de doorzoekbare EuroFIR FoodEXplorer tool, welke te gebruiken is door EuroFIR-AISBL leden (zie ook http://www.eurofir.org/).