Titel Vertaalde titel Auteurs Rapportnummer
4th EURL-Salmonella interlaboratory comparison study Animal Feed 2018. Detection of Salmonella in chicken feed 4e EURL-Salmonella ringonderzoek diervoeder 2018. Detectie van Salmonella in kippenvoer Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. RIVM-rapport 2018-0023
Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest Antibiotic resistant bacteria, resistance genes and residues of antibiotics in manure Schmitt, H. ; Blaak, H. ; Hoeksma, P. ; van de Schans, M. ; Kemper, M. ; de Rijk, S. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0112
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) in het riool in Utrecht Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) in the sewers in Utrecht Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Schilperoort, R. ; de Rijk, S.E. ; de Roda Husman, A.M. ; Schmitt, H. RIVM briefrapport 2019-0199
De invloed van landbouwactiviteiten op bijzonder resistente bacteriën in oppervlaktewater: ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases) en AmpC-producerende E. coli Escherichia coli (Escherichia coli). The influence of agricultural activities on particularly resistant bacteria in surface water. ESBL and AmpC producing E. coli Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Mannoesingh, R. ; de Rijk, S.E. ; Schijven, J.F. ; Schmitt, H. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0152
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2018 Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2018 Pijnacker, R. ; Friesema, I.H.M. ; Mughini Gras, L. ; Lagerweij, G.R. ; van Pelt, W. ; Franz, E. RIVM Letter report 2019-0086
EURL-Salmonella Proficiency Test food-feed 2019. Detection of Salmonella in flaxseed EURL-Salmonella ringonderzoek voedsel-diervoeder 2019. Detectie van Salmonella in lijnzaad Diddens, R.E. ; Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0134
EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production, 2018.Detection of Salmonella in boot socks with chicken faeces Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2018). Detectie van Salmonella in overschoentjes met kippenmest Pol-Hofstad, I.E. ; Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0028
Influenza vaccination in the Netherlands. Background information for the Health Council of the Netherlands Influenzavaccinatie in Nederland. Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad Schurink-van 't Klooster, T.M. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Wallinga, J. ; Meijer, A. ; van Boven, M. ; Sanders, E.A.M. ; van Vliet, J.A. ; de Melker, H.E. ; van der Hoek, W. ; Backer, J.A. ; de Boer, P.T. ; Carpay, M. ; Dijkstra, F. ; Kemmeren, J.M. ; Kok, S. ; de Lange, M. ; Luytjes, W. ; van der Maas, N.A.T. ; Mollema, L. ; Rots, N. ; Schreuder, I. ; Vollaard, A. ; de Vos-Klootwijk, L. RIVM letter report 2019-0002
Inventarisatie van legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties Risk inventory for Legionella at wastewater treatment plants Bartels, A.A. ; van Leerdam, R.C. ; Lodder, W.J. ; Vermeulen, L.C. ; van den Berg, H.H.J.L. RIVM briefrapport 2019-0061
Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek Potential spread of legionella bacteria by air from waste water treatment plants: a case-control study Vermeulen, L.C. ; Brandsema, P.S. ; van de Kassteele, J. ; Bom, B.C.J. ; van den Berg, H.H.J.L. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0195
NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) 2019: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) 2019: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2018   de Greeff, S.C. ; Mouton, J.W. ; Schoffelen, A.F. ; Verduin, C.M. RIVM report 2019-0038
Onderzoek zoönosen in de vleesveehouderij in 2017 Investigation into zoonoses in beef cattle farms in 2017 Cuperus, T. ; Opsteegh, M. ; Wit, B. ; Dierikx, C. ; Hengeveld, P. ; Dam, C. ; Uiterwijk, M. ; Roelfsema, J. ; van Hoek, A. ; van der Giessen, J. RIVM briefrapport 2019-0081
Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties Potential measures against the spread of legionella from waste water treatment facilities Lodder, W.J. ; van den Berg, H.H.J.L. ; van Leerdam, R.C. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0194
Puntprevalentieonderzoek naar antibioticaresistentie in verpleeghuizen Point prevalence study of antibiotic resistance in nursing homes van Kleef, E. ; Wielders, L. ; Bijkerk, P. ; Beishuizen, B. ; Schouls, L. ; van der Lubben, M. ; de Greeff, S. RIVM briefrapport 2019-0039
Resistente darmbacteriën bij open water zwemmers Resistant intestinal bacteria in open water swimmers Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Pijnacker, R. ; Mughini Gras, L. ; de Roda Husman, A.M. ; Schets, C. ; Schmitt, H. RIVM briefrapport 2019-0113
Seoulvirus bij gehouden ratten in Nederland Seoul virus in pet and feeder rats in the Netherlands Maas, M. ; Cuperus, T. ;  Vries, A.de ; Fonville, M.T.M. ; Jaarsma, R. ; Hoornweg, T.E. ; Opsteegh, M. RIVM briefrapport 2019-0097
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018 Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2018 Slurink , I.A.L. ; van Aar, F. ; Op de Coul, E.L.M. ; Heijne, J.C.M. ; van Wees, D.A. ; Hoenderboom, B.M. ; Visser, M. ; den Daas, C. ; Woestenberg, P.J. ; Götz, H.M. ; Nielen, M. ; van Sighem, A.I. ; van Benthem, B.H.B. RIVM report 2019-0007
Staat van infectieziekten in Nederland, 2018 State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2018 de Gier, B. ; Schimmer, B. ; Mooij, S.H. ; Raven, C.F.H. ; Leenstra, T. ; Hahné, S.J.M. RIVM rapport 2019-0069
Staat van Zoönosen 2018 State of Zoonotic Diseases 2018 Vlaanderen, F. ; Uiterwijk, M. ; Cuperus, T. ; Keur, I. ; de Rosa, M. ; Rozendaal, H. ; Koene, M. ; Schreurs, H. ; Nijsse, R. ; Nielen, M. ; Friesema, I. ; van Pelt, W. ; Franz, E. ; Hogerwerf, L. ; Opsteegh, M. ; Maassen, K. RIVM rapport 2019-0185
Surveillance of influenza and other respiratory infections: winter 2018/2019. Annual report Surveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2018/2019 Reukers, D.F.M. ; van Asten, L. ; Brandsema, P.S. ; Dijkstra, F. ; Donker, G.A. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Hooiveld, M. ; de Lange, M.M. ; Marbus, S. ; Teirlinck, A.C. ; Meijer, A. ; van der Hoek, W. RIVM rapport 2019-0079
The 23rd EURL-Salmonella workshop29 and 30 May 2018, Uppsala, Sweden De 23e EURL-Salmonella workshop29 en 30 mei 2018, Uppsala, Zweden Mooijman, K.A. RIVM report 2018-0024
The 24th EURL-Salmonella workshop 28 and 29 May 2019, Amersfoort, the Netherlands De 24e EURL-Salmonella workshop 28 en 29 mei 2019, Amersfoort, Nederland Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0135
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2018-2019 Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2018-2019 Schurink-van 't Klooster, T.M. ; de Melker, H.E. RIVM rapport 2019-0193
Towards integrated climate resilient water and sanitation safety planning. Summary report of the pan European Symposium on Water and Sanitation Safety Planning and Extreme Weather Events, April 6-7, 2017, Bilthoven, Netherlands Op weg naar klimaatbestendige veiligheidsplanning voor drinkwater en afvalwater, pan-Europees symposium rapport (2017) Friederichs, L. ; van den Berg, H.H.J.L. ; de Roda Husman, A.M. RIVM rapport 2018-0169
Tuberculose in Nederland 2018. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies Tuberculosis in the Netherlands 2018. Surveillance Report including a report on monitoring interventions Slump, E. ; Erkens, C.G.M. ; van Hunen, R. ; Schimmel, H.J. ; van Soolingen, D. ; de Vries, G. RIVM rapport 2019-0188
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2018   RIVM rapport 2019-0015
Varicella in the Netherlands. Background information for the Health Council Waterpokken in Nederland. Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad van Lier, E.A. ; van der Maas, N.A.T. ; de Melker, H.E. RIVM rapport 2019-0197