Op basis van gegevens van de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM lijkt een groot deel van de Nederlandse bevolking te weinig vitamine A binnen te krijgen. Een tekort aan vitamine A kan huidproblemen, dof haar, nachtblindheid of in het ergste geval blindheid veroorzaken. Of de lage vitamine A inname in Nederland ook gezondheidsklachten veroorzaakt was nog niet bekend. Dit heeft het RIVM uitgezocht.

Het is niet mogelijk om vitamine A bij een grote groep mensen in het bloed te bepalen, omdat deze waarde alleen verlaagd is als iemand een extreem vitamine A tekort heeft. Dit tekort wordt op basis van de gegevens uit de Voedselconsumptiepeiling niet verwacht.

Het RIVM heeft in 2019 bij zorgprofessionals, zoals huisartsen, opticiens, oogartsen, diëtisten en dermatologen interviews afgenomen om te achterhalen of zij mensen in hun praktijk zien met vitamine A gerelateerde klachten.

Wat zijn de uitkomsten?

Volgens zorgprofessionals is het niet met zekerheid te zeggen of gezondheidsklachten, zoals huidproblemen of nachtblindheid, daadwerkelijk ontstaan door een tekort aan vitamine A. Op dit moment wijzen zij dit zelden aan als oorzaak van de klachten.

Het lijkt erop dat de lage vitamine A inname, gemeten via voedselconsumptieonderzoek, in Nederland geen oorzaak van gezondheidsklachten is. De wetenschappelijke onderbouwing voor deze bevinding is echter beperkt. Vervolgonderzoek is gewenst om uit te sluiten of de klachten inderdaad zelden voorkomen of dat de zorgprofessionals deze over het hoofd zien.