Het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten geeft een overzicht van de beschikbare mogelijkheden voor diagnostiek van infectieziekten bij de mens binnen het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control). Het betreft infectieziekten door virussen, bacteriën en parasieten. De tarievenlijst geeft u een overzicht van tarieven die het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) hanteert voor het uitvoeren van microbiologische onderzoek.

Via de lijst 'downloads'  kunt u de tarievenlijst diagnostiek en de benodigde RIVM-aanvraagformulieren downloaden. Deze behoren bij het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten. Mocht het voor u niet duidelijk zijn welk formulier u nodig heeft, neem dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Herkomst materiaal humaan

Herkomst materiaal niet-humaan

Specifieke aanvraagformulieren

Laatste update

Datum laatste update RIVM-tarievenlijst: 12 december 2018