Het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten geeft een overzicht van de beschikbare mogelijkheden voor diagnostiek van infectieziekten bij de mens binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIbCentre for Infectious Disease Control. Het betreft infectieziekten door virussen, bacteriën en parasieten. De tarievenlijst geeft u een overzicht van tarieven die het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) hanteert voor het uitvoeren van microbiologische onderzoek.

Via de lijst 'downloads'  kunt u de tarievenlijst diagnostiek en de benodigde RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-aanvraagformulieren downloaden. Deze behoren bij het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten. Mocht het voor u niet duidelijk zijn welk formulier u nodig heeft, neem dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Herkomst materiaal humaan

Herkomst materiaal niet-humaan

Specifieke aanvraagformulieren

Laatste update

Datum laatste update RIVM-tarievenlijst: 12 december 2018