Binnen het RIVM zijn er een aantal laboratoria die zich bezig houden met diagnostiek van infectieziekten. Het grootste deel is geconcentreerd binnen het Centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)). Een aantal verrichtingen wordt uitgevoerd door andere laboratoria binnen of buiten het RIVM. Contactpersonen zijn aanspreekbaar voor het geven van informatie en advies.

Participerende laboratoria binnen het RIVM 

 • Centrum IDS (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
 • Centrum Z&O (Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Bereikbaarheid RIVM binnen kantooruren

Met vragen over uitvoering van diagnostiek, de interpretatie van uitslagen, informatie of advies kunt u terecht bij de contactpersonen zoals vermeld in het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten of via het secretariaat van centrum IDS of centrum Z&O.  Wijzigingen in het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten kunt u doorgeven via het secretariaat van centrum IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance).

Uitslagen RIVM:

RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) 

Voor opvragen van uitslagen belt u de Administratie tel. 088-689 75 68, bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

RIVM-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Uitslagen worden doorgegeven of kunnen worden opgevraagd bij contactpersoon zoals vermeld in Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Voor urgente vragen over vaccinaties en/of overleg over infectie-uitbraken kunt u bellen met de dienstdoende arts infectieziekten van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding):  tel. 088-6897000

Voor urgente vragen over diagnostiek bij infectie-uitbraken kunt u bellen met de dienstdoende arts microbioloog van IDS: tel 088-6897130

Participerende laboratoria buiten het RIVM

De contactgegevens van de deelnemende laboratoria buiten het RIVM staan vermeld bij de betreffende testen in het Nationaal diagnostisch vademecum infectieziekten.

 • AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Amsterdam
 • Antonius ziekenhuis Nieuwegein
 • Canisius-Wihelmina ziekenhuis Nijmegen
 • CBSL Hilversum
 • Wageningen Bioveterinary Research- Lelystad
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) Rotterdam
 • Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam
 • Haga ziekenhuis Den Haag
 • Certe Medische microbiologie Friesland | Noordoostpolder
 • Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch
 • Leptospirosis Reference Centre
 • LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) Leiden
 • Maasstad ziekenhuis Rotterdam
 • Maastricht UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)
 • Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • Orbis medisch centrum Sittard
 • PAMM veldhoven
 • Radboud UMC Nijmegen
 • Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie Dordrecht/Gorinchem
 • Reinier de Graaf groep Delft
 • Rijnstate, locatie Velp
 • Rotterdam STAR MDC
 • Sanquin Amsterdam
 • Stichting MM Roosendaal (Bravis)
 • Streeklab Haarlem
 • UMC Groningen
 • UMC Utrecht
 • Vlietland ziekenhuis Schiedam
 • VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum Amsterdam