Na de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015 evalueerde de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) hoe de verhoogde preparatie op mogelijke patiënten verlopen was. De LCI richtte eind 2016 het Platform Preparatie voor A-ziekten op om afspraken tussen alle betrokkene partijen, zoals behandelcentra, ambulancezorg, huisartsen en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te verbeteren. A-ziekten zijn meldingsplichtige ziekten uit groep A, opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Als A-ziekten worden gevonden, neemt het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)/RIVM de coördinatie op zich.


illustratie toont een wereldbol. Fase 1: uitbraak op de wereld. Kleine kans op onverwachte patiënten

Sinds 10 februari 2023 geldt fase 1: Uitbraak groep-A-ziekte ergens op de Wereld, maar kleine kans op patiënten of ongerustheid in Nederland. Hiervoor gold fase 2 in verband met de uitbraak van het ebolavirus in Oeganda.


 

A-ziekten waarvoor specifieke isolatie en behandeling nodig is, zoals ebola, eisen centralisatie van zorg. De behandeling van (mogelijk) besmette patiënten kan alleen plaatsvinden in een aantal academische ziekenhuizen. Om die reden worden in dit Platform afspraken uitgewerkt voor A-ziekten waar centralisatie van zorg nodig is.

In het platform zitten drie werkgroepen. Twee keer per jaar komt het hele platform bij elkaar om samen te bespreken hoe het gaat. Deelnemers aan het platform zijn:

  • academische ziekenhuizen (umc’s)
  • perifere ziekenhuizen
  • vertegenwoordigers van ambulancezorg
  • vertegenwoordigers van huisartsen
  • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en

Opschalingsfasen

Uit de evaluatie van de ebola-uitbraak bleek dat veldpartijen graag willen weten wat er van hen wordt verwacht bij een dreiging van een Groep-A-ziekte. Om die reden is er voor A-ziekten een indeling gemaakt van de fasen van een infectieziektedreiging (opschalingsfasen):

illustratie van een dorp. Tekst zegt geen uitbraken

Fase 0: geen uitbraak Groep-A-ziekte

illustratie toont een wereldbol. Fase 1: uitbraak op de wereld. Kleine kans op onverwachte patiënten

Fase 1: uitbraak Groep-A-ziekte ergens op de wereld, maar kleine kans op patiënten of ongerustheid in Nederland

illustratie toont een zwaailicht met arts. Realistische kans op onverwachte patiënten en/of vermeende onrust

Fase 2: uitbraak Groep-A-ziekte ergens op de wereld, met reële kans op patiënten of ongerustheid in Nederland

illustratie van een ambulance. Eén of meerdere (potentiële) patiënt(en) opgenomen

Fase 3: er zijn patiënten met verdenking of bevestiging van een Groep-A-ziekte in ziekenhuizen in Nederland opgenomen

Om goed voorbereid te zijn op elke fase, zoekt het Platform uit wat de betrokkenen per fase kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan triage, communicatie, opleiding, oefeningen voor personeel, voorbereiding op (beschermings)middelen die nodig zijn. Meer informatie over de activiteiten per fase maken we binnenkort via deze pagina bekend.

Centralisatie van zorg en bovenregionale kernteams

Om patiënten met bepaalde groep A-ziekten (zoals ebola) centraal te kunnen behandelen is bovenregionale coördinatie en afstemming nodig. Dit gebeurt in bovenregionale kernteams.

Bij een verhoogde dreiging van deze A-ziekten of nog onbekende emerging disease zullen de bovenregionale kernteams bijeenkomen. Bestaande procedures worden dan doorlopen om goede afspraken te maken voor de voorbereiding en de respons voor de hele keten.

Bijvoorbeeld bij ebola worden mogelijk besmettelijke patiënten voor de (langdurende) zorg in aangewezen ziekenhuizen behandeld. De umc’s hebben eisen opgesteld voor ziekenhuizen om verantwoorde en veilige klinische zorg te kunnen bieden. Het platform maakt ook afspraken over het ambulancevervoer en de (langdurende) zorg van (verdachte) patiënten met ebola. Meer informatie hierover maken we binnenkort dit via deze webpagina bekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Platform Preparatie voor A-ziekten kunt u contact opnemen met de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) via: lci@rivm.nl of 088-689 70 00