Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen over uw uitnodiging, de ontlastingstest, het onderzoek of andere praktische vragen? Neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland

Heeft u vragen over het beleid, de keuze om wel of niet mee te doen, of andere inhoudelijke vragen over het bevolkingsonderzoek? Stuur dan een bericht naar het Centrum van Bevolkingsonderzoeken via cvb@rivm.nl

Medische vragen kunnen wij niet beantwoorden. U kunt voor medisch advies uw huisarts of specialist bellen. 
 

Klachten

Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wilt indienen. 

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen. Alle organisaties beschikken over een klachtenfunctionaris of klachtencommissie en werken via een klachtenregeling. Hieronder geven we meer informatie.

Heeft u een klacht over uw uitnodiging of uitslagbrief?

Als u een klacht heeft over uw uitnodiging of uitslagbrief neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek (gesprek en kijkonderzoek) valt niet onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan in een ziekenhuis of coloscopiecentrum. Als u een klacht hierover heeft, dan moet u uw klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis of coloscopiecentrum.

Heeft u een klacht over het RIVM?

Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dien deze in bij het RIVM.