Ongeveer tien werkdagen na het opsturen van de ontlastingstest is de uitslag bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek via een brief van uw screeningsorganisatie.
Er zijn drie uitslagen mogelijk.

 

Mogelijke uitslagen

 

Er is geen bloed gevonden in uw ontlasting. Er is dus geen reden voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis. U hoeft niets te doen. Over twee jaar krijgt u automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.

De ontlastingstest biedt geen volledige zekerheid. Dit is zo bij alle gezondheidstesten. Er is dus een kans dat u een uitslag krijgt dat er geen bloed is gevonden, terwijl er toch darmkanker of een voorstadium daarvan aanwezig is. U kunt dan ten onrechte gerustgesteld zijn.

Heeft u klachten die mogelijk te maken hebben met darmkanker? Neem dan contact op met uw huisarts en wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

94 op de 100 mensen hebben geen bloed in hun ontlasting

Er is bloed gevonden in uw ontlasting. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen.

Er is vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om te kijken waardoor er bloed in uw ontlasting zit. Het vervolgonderzoek is een kijkonderzoek van de darm. U krijgt altijd eerst een intakegesprek.

In de brief met de uitslag staat wanneer uw afspraak is voor het intakegesprek in het ziekenhuis. Hierin staat ook hoe u deze afspraak kunt wijzigen, bijvoorbeeld voor een andere datum of locatie.

Uw huisarts ontvangt niet automatisch een bericht over de uitslag. Wilt u dat uw huisarts een bericht ontvangt over een ongunstige uitslag? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de screeningsorganisatie en geef de gegevens van uw huisarts door.

6 op de 100 mensen hebben bloed in hun ontlasting

Soms is een ontlastingstest niet goed te beoordelen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren. Uw screeningsorganisatie stuurt u een nieuwe ontlastingstest toe. Lees goed de gebruiksaanwijzing als u weer meedoet.