Verschillende organisaties en professionals zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek en voeren ieder een deel van het bevolkingsonderzoek uit. Onderstaand staat kort de belangrijkste informatie. Uitgebreide informatie staat in het Uitvoeringskader bevolkingonderzoek darmkanker.

Verantwoordelijkheden

 • Bevolkingsonderzoek Nederland is o.a. verantwoordelijk voor:
  • het selecteren en uitnodigen voor en informeren over het bevolkingsonderzoek darmkanker;
  • de verwijzing naar het coloscopiecentrum;
  • kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek.  
 • Het inpakcentrum is verantwoordelijk voor het samenstellen, inpakken en versturen van de uitnodigingspakketten met de zelfafnametests (FIT) en het op voorraad houden van de daarvoor benodigde materialen.
 • De screeningslaboratoria zijn verantwoordelijk voor de analyse van de fecesmonsters met behulp van landelijk uniforme FIT-analyseapparatuur.
 • Coloscopiecentra (endoscopisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel) zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de intake, het uitvoeren van de coloscopie, de coördinatie van diagnostiek, de eventuele surveillance en overdracht naar behandeling.
 • Pathologielaboratoria beoordelen het histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek of vervolgbehandeling.
 • De radiologie-afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren en beoordelen van een eventuele CT-colografie.
 • De huisarts en doktersassistent zijn ervoor verantwoordelijk een deelnemer te informeren en te adviseren over het bevolkingsonderzoek wanneer deze hen benadert en een tijdige overdracht van relevante medische gegevens (zoals medicatiegebruik) aan het coloscopiecentrum. Als de huisarts bekend is (d.w.z. als de cliënt zelf heeft aangegeven dat diens huisarts dient te worden geïnformeerd in geval van een positieve FIT), wordt hij/zij in de volgende situaties geïnformeerd na een positieve FIT:
  • Bij een ongunstige uitslag (positieve FIT) en intakeafspraak,
  • Wijziging intakeafspraak,
  • No show intake,
  • Annuleren intakeafspraak,
  • Intake na open uitnodiging.

Toelating en auditing/kwaliteitseisen

Deskundigheidsbevordering

Voor de volgende partijen staat informatie over deskundigheidsbevordering in het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker:

 • Betrokken medewerkers screeningslaboratoria,
 • Coloscopiecentra (endoscopisten, verpleegkundigen, intakers),
 • Pathologielaboratoria (pathologen),
 • Huisartsen,
 • Medewerkers informatielijn Bevolkingsonderzoek Nederland.