Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken is een goede monitoring en evaluatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek noodzakelijk.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door IKNLIntegraal kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland). Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatieteam Colorectaal Kanker (LECO) de landelijke evaluatie. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MCErasmus University Medical Center (Rotterdam) en Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam). 
 

Jaarlijkse monitor

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM  de prestaties van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer gegevens over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse darmkanker van IKNL.
 

Landelijke evaluatie

Het Landelijk Evaluatieteam Colorectaal Kanker voert verdiepende analyses uit, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Zo geeft het weer in welke mate het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van darmkankersterfte, maar ook de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN-The Microsimulation Screening Analysismodel.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.


Downloads