Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken is een goede monitoring en evaluatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek noodzakelijk.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De jaarlijkse landelijke monitoring en de landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden in opdracht van het RIVM verricht door onafhankelijke, externe partijen.   

Jaarlijkse monitor

Jaarlijks levert de monitorende partij een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer gegevens over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen.

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse bevolkingsonderzoeken naar kanker (DWH datawarehouse-BVOK), dat wordt beheerd door IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland).

Voor de complicatieregistratie wordt gebruik gemaakt van de DRCE (Dutch Registration of Complications in Endoscopy), een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen).

Landelijke evaluatie

De evaluerende partijen voeren verdiepende analyses uit, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Zo geeft het weer in welke mate het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van darmkankersterfte, maar ook de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN- The Microsimulation Screening Analysis model van het Erasmus MC Erasmus University Medical Center.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.