Advies Gezondheidsraad

Na enkele regionale proefbevolkingsonderzoeken adviseerde de Gezondheidsraad eind 2009 aan de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 55-75 jaar een tweejaarlijkse screening op darmkanker met FIT aan te bieden. De Gezondheidsraad adviseerde het bevolkingsonderzoek gefaseerd in te voeren, zodat er voldoende zorgverleners beschikbaar waren om de benodigde vervolgonderzoeken uit te kunnen voeren. Daarnaast noemde de Gezondheidsraad de aansluiting van de screening op de zorg cruciaal voor de kwaliteit.
 

Uitvoeringstoets RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek)

In februari 2010 heeft de toenmalige minister van VWS zijn standpunt toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Als voorwaarden voor de uitvoering noemde hij voldoende kwaliteit, capaciteit en geld. Het ministerie van VWS gaf het RIVM-CvB de opdracht om te onderzoeken of een bevolkingsonderzoek uitvoerbaar is. De conclusie van deze uitvoeringstoets luidde in het voorjaar van 2011: landelijke invoering en uitvoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland is mogelijk. Wel is een goede voorbereiding en gefaseerde invoering nodig.
 

Besluit minister VWS

Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over haar besluit om het bevolkingsonderzoek in te voeren. Er is twee jaar nodig voor de benodigde voorbereidingen.
 

Pilot en start bevolkingsonderzoek

De minister heeft op 4 juli 2013 in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de pilot naar het bevolkingsonderzoek darmkanker start in september 2013. In deze pilot zijn alle processen rond het bevolkingsonderzoek getest en waar noodzakelijk bijgesteld. De geleidelijke invoering van het bevolkingsonderzoek is gestart in januari 2014. In 2019 waren alle personen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar minstens een keer uitgenodigd en was de volledige uitrol van het programma een feit.
 

De ontlastingstest

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd een zogenaamde FIT te gebruiken om sporen van menselijk bloed in ontlasting aan te tonen door hemoglobine (een bestanddeel van bloed) te meten. Het is een test waarmee hoeveelheden bloed in ontlasting kunnen worden aangetoond die niet met het blote oog zichtbaar zijn. 
 

Factsheet

Jaarlijks publiceert het RIVM een factsheet bevolkingsonderzoek darmkanker met feiten en cijfers over het bevolkingsonderzoek.