Via datasets voor coloscopie en pathologie worden gegevens geregistreerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De technische datasets voor coloscopie en pathologie geven inzicht in de gegevens die voor het bevolkingsonderzoek geregistreerd moeten worden. Deze datasets zijn in nauw overleg met betrokken partijen in verschillende werkgroepen en de Programmacommissie tot stand gekomen op basis van de indicatoren.
 

Wijzigingen datasets

De dataset wordt regelmatig geactualiseerd. Vanuit de beroepsgroep komen uit beleidsmatige en praktische overwegingen wijzigingsvoorstellen binnen. Dit document gaat alleen over de wijzigingen in de verslaglegging van coloscopie- en pathologiebevindingen.

Wijzigingen moeten op meerdere plekken in de keten worden doorgevoerd, door verschillende partijen. Voor de pathologielaboratoria geldt dat er 1 uniforme verslagleggingsmodule is die wordt aangeboden door stichting PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. In deze module wordt het elektronisch uitslagbericht gegenereerd door de leverancier van de landelijke infrastructuur van stichting PALGA en het wordt via deze infrastructuur naar ScreenIT gestuurd. 

Elk kalenderjaar kunnen tot 1 juni wijzigingsverzoeken worden ingediend bij de redactieraad van Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSBFacilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) via redactieraad@fsb-ssc.nl. Er is een procedure ontwikkeld voor de ontvangst en behandeling van verzoeken voor aanpassingen in de dataset en elektronische berichten. In de notitie Governance dataset en berichten staat beschreven hoe gecoördineerd wordt omgegaan met deze wijzigingsverzoeken.