Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt u aangeboden door de overheid. Uit onderzoek blijkt dat de voordelen van dit onderzoek bij de totale doelgroep groter zijn dan de nadelen. Voor u persoonlijk kan dit anders zijn. U beslist zelf of u wel of niet wilt meedoen.

De keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek maakt u dus zelf. Het bevolkingsonderzoek heeft voordelen, maar ook nadelen.

Bekijk de korte films met mensen die vertellen over hun keuzes en ervaringen. Een huisarts, maag-darm-leverarts en een onderzoeker vertellen over de achtergrond van het bevolkingsonderzoek en de voor- en nadelen ervan.

Heeft u ernstige gezondheidsproblemen? Of heeft u mogelijk een verhoogd risico op darmkanker?

Bijvoorbeeld vanwege een erfelijke aanleg, darmkanker in de familie of een chronische darmontsteking? Bespreek dat dan met uw huisarts of medisch specialist. Het kan zijn dat deelname aan het bevolkingsonderzoek voor u dan niet zinvol is of dat andere vormen van darmcontrole voor u beter geschikt zijn.

Heeft u klachten die met uw darmen te maken kunnen hebben?

U kunt beter niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek als u op dit moment gezondheidsklachten heeft die met uw darmen te maken kunnen hebben. Voorbeelden zijn:

 • u heeft last van een onverklaarbare en aanhoudende verandering in het ontlastingspatroon zoals verstopping of diarree.
 • u heeft bloed in de ontlasting zonder dat u weet waar dat door komt.

Heeft u nu klachten die mogelijk te maken hebben met darmkanker? Ga dan eerst naar uw huisarts. De huisarts kan bepalen welk onderzoek voor u het meest geschikt is.

Bent u onder behandeling (geweest) vanwege darmkanker of darmklachten?

 • U hoeft niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker als u al onder behandeling bent vanwege darmkanker.
 • Als u in de afgelopen vijf jaar een coloscopie heeft ondergaan, is het goed om eerst met uw huisarts te overleggen of het zinvol is om mee te doen.
 • Bent u nu vanwege uw darmen onder behandeling van een MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-arts of internist, bespreek dan met hem of haar of deelname voor u zinvol is.

Twijfelt u of u aan het bevolkingsonderzoek kunt meedoen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Informatie over de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek

Hieronder noemen we enkele voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek darmkanker. U kunt deze informatie gebruiken bij uw keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

Voordelen:

 • Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker vroegtijdig worden ontdekt. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.
 • Door het bevolkingsonderzoek kan een voorstadium van darmkanker worden gevonden. Door het behandelen van een voorstadium kan darmkanker worden voorkómen.
 • Door het bevolkingsonderzoek zullen minder mensen aan darmkanker overlijden. Het bevolkingsonderzoek kan op termijn jaarlijks 2.400 van de 7.000 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.
 • Het is een zelfafnametest. U kunt de ontlastingstest thuis zelf doen. U hoeft geen afspraak te maken met een zorgverlener.
 • Meedoen aan het bevolkingsonderzoek (ontlastingstest) is gratis.
 • Het bevolkingsonderzoek heeft directe aansluiting op de zorg. Als vervolgonderzoek nodig is, kunt u hiervoor snel terecht.

Nadelen:

 • Het bevolkingsonderzoek biedt geen 100% zekerheid. Er is altijd een kans dat darmkanker niet wordt ontdekt. Ook is het mogelijk dat u tussen twee onderzoeken in darmklachten krijgt die te maken hebben met darmkanker. Ga bij klachten daarom altijd naar uw huisarts.
 • De uitslag van het bevolkingsonderzoek kan u ongerust maken. Is er een vervolgonderzoek nodig? Dat hoeft nog niet te betekenen dat u darmkanker heeft. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor bloed in de ontlasting.
 • Als een arts tijdens het vervolgonderzoek poliepen ontdekt, worden ze weggehaald. De meeste poliepen zijn onschuldig. Het kan dus zijn dat er poliepen worden weggehaald waarvan u geen last zou krijgen.
 • De voorbereiding en het ondergaan van de coloscopie kunnen als vervelend worden ervaren.
 • Als er bij het vervolgonderzoek poliepen worden gevonden, worden deze direct verwijderd. Niet alle poliepen leiden tot darmkanker. Het kan dus zijn dat het niet nodig was de poliepen weg te halen.
 • Tijdens het vervolgonderzoek is er een kans op complicaties. Elk vervolgonderzoek (coloscopie) wordt heel zorgvuldig gedaan. Toch kunnen er complicaties ontstaan:
  • Bij het weghalen van een poliep kan een bloeding ontstaan. Als een bloeding ontstaat tijdens een  kijkonderzoek, kan de arts de bloeding vaak tijdens het kijkonderzoek zelf stoppen.
  • Er is een heel kleine kans op een darmperforatie. Dat is een gaatje of scheurtje in de dikke darm. Dit is zeer zeldzaam.
  • Door een gaatje of scheurtje in de dikke darm kan ontlasting in de buikholte terechtkomen. Daardoor kan buikvliesontsteking ontstaan.
  • Tijdens elke 1.000 kijkonderzoeken komen gemiddeld 2 ernstige complicaties  voor. Er is een heel  kleine kans op overlijden als gevolg van een kijkonderzoek. De kans hierop ligt tussen de 1 op de ongeveer 10.000 en 1 op de 40.000 deelnemers die een coloscopie ondergaan (bron: ScreenIT/DRCEDutch Registration of Complications in Endoscopy en CBSCentraal Bureau voor de Statistiek).

Afmelden voor het bevolkingsonderzoek

Heeft u besloten niet mee te willen doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker? Dan kunt u zich afmelden.

Heeft u zich voor het bevolkingsonderzoek afgemeld en wilt u op een later moment opnieuw wel deelnemen, neem dan contact op met uw regionale screeningsorganisatie