Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen.

Wilt u een klacht indienen?

Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wil indienen.

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen. Alle organisaties beschikken over een klachtenfunctionaris of klachtencommissie en werken via een klachtenregeling. Hieronder geven we meer informatie.

Heeft u een klacht over uw uitnodiging of uitslagbrief?

Als u een klacht heeft over uw uitnodiging of uitslagbrief neem dan contact op met de screeningsorganisatie.

Heeft u een klacht over de materialen in uw uitnodigingspakket?

Als u een klacht heeft over de materialen (envelop, buisje, mapje, brieven, folders) kunt u contact opnemen met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) valt niet meer onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuis of coloscopiecentrum. Als u een klacht hierover heeft, dan moet u dit indienen bij het betreffende ziekenhuis of coloscopiecentrum.

Heeft u een klacht over het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dien deze in bij het RIVM.