Om het bevolkingsonderzoek uit te kunnen voeren, verwerkt Bevolkingsonderzoek Nederland uw gegevens. Dit gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving over privacy. Kijk voor meer informatie en het privacyreglement op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy. Hier kunt u ook terecht wanneer u bezwaar wilt maken tegen het nader gebruik of de verwerking van uw gegevens.