De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in de steden die regelmatig te maken hebben met koolmonoxide-incidenten bij shishalounges hebben over de aanpak van deze incidenten meestal samenwerkingsafspraken met bijvoorbeeld de gemeente, de omgevingsdienst en de brandweer. In dit voorbeeld staan de uitgangspunten van het beleid in Rotterdam. Het onderstaande voorbeeld is gebaseerd op lokale keuzes en afspraken.

Toelichting handhavingsbeleid shishalounges GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond

De handhaving in Rotterdam wordt in de regel uitgevoerd door Team Drank en Horeca van Stadsbeheer. Zij werken daarbij samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de politie en de douane. Zowel medewerkers van het Team Drank en Horeca als medewerkers van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zijn toegerust met een koolmonoxidemeter, in beginsel voor eigen bescherming. Deze melder geeft alarm bij 25 ppm parts per million (parts per million). Omdat de grenswaarde voor achtuurs blootstelling voor werknemers voor koolmonoxide met ingang van 21 augustus 2018 is aangepast van 25 ppm naar 20 ppm, wordt overwogen om het persoonlijk alarm in te stellen op 20 ppm. Ook medewerkers van de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) die in verband met geluidsoverlast controles uitvoeren, dragen een koolmonoxidemeter bij zich. De medewerkers van DCMR komen in tegenstelling tot de andere handhavers ook in omliggende woningen.

Momentane meting

Uit praktische overweging is gekozen voor een momentane meting. De grens van 25 ppm is gekozen omdat er voor handhaving sprake moet zijn van een direct gevaar voor de volksgezondheid, en omdat dat de waarde is waar meters standaard op zijn afgesteld. Uiteraard is voor de gezondheid het streven dat de concentratie koolmonoxide in de lounge of de omliggende woningen de nul nadert.

Exploitatievergunning

Voor het uitbaten van een shishalounge moet in Rotterdam een exploitatievergunning (horeca) worden aangevraagd. Bij het aanvragen van deze vergunning krijgt de uitbater informatie over het vrijkomen van koolmonoxide, bijbehorende gezondheidsrisico’s en mogelijke maatregelen.

Controle door Team Drank en Horeca

Bij (minimaal jaarlijkse, op indicatie vaker) controle door het Team Drank en Horeca, wordt melding gemaakt als er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gemeten. Afhankelijk van de hoogte van de gemeten waarde, kan deze melding terechtkomen bij de Brandweer of de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Er kan besloten worden tot directe ontruiming + stookverbod of tot een waarschuwing. In het laatste geval volgt een controle binnen enkele weken, waarbij de uitbater moet laten zien dat bijvoorbeeld de ventilatievoorzieningen of de manier van stoken aangepast zijn. Bij het vaker overtreden van de koolmonoxideconcentratie, volgt striktere handhaving en kan uiteindelijk de vergunning worden ingetrokken.

Het moment van controle wordt ook gebruikt om omwonenden per brief te waarschuwen voor de risico’s en te adviseren een koolmonoxidemelder te installeren. Het bleek erg lastig om uit een adressenbestand op te maken welke panden precies grenzen aan een lounge, en wie daar gebruik van maken. Door ter plaatse brieven in de brievenbus te doen, is dit probleem ondervangen.