Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van koolmonoxidevergiftigingen. Koolmonoxidevergiftigingen (met name chronische) zijn echter moeilijk te diagnosticeren vanwege de vaak milde klachten en het wisselende beloop. Daarnaast zijn zorgverleners niet altijd even bekend met en alert op koolmonoxidevergiftigingen. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen huisartsen hierover voorlichten, bijvoorbeeld door bij de start van het stookseizoen of tijdens de koolmonoxidepreventieweek van de brandweer, huisartsen te informeren over koolmonoxide.

Download voorlichtingsmateriaal (Word) Griep of Gif? met informatie over de verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging en de te nemen maatregelen.

Voorbeeld van voorlichtingsboodschap voor huisartsen