De inzet van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in de preventie van koolmonoxideproblematiek loopt sterk uiteen. Zowel de aanpak als de intensiteit verschilt per regio. Bijna elke GGD zal echter in min of meerdere mate aan voorlichting over de risico’s van verbrandingstoestellen doen. Hiervoor zoeken GGD’en aansluiting bij de koolmonoxidecampagne van Brandweer Nederland. De belangrijkste boodschappen van die campagne worden besproken inop de pagina voorlichting over koolmonoxiderisico’s door verbrandingstoestellen.  Daarnaast  bespreken we wat de GGD’en zouden kunnen doen aan voorlichting over de risico’s van respectievelijk shishalounges en houtpelletopslag.