Informatieblad voor eigenaren/uitbaters van een shishalounge - GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond.

Wat u moet weten over koolmonoxide

Als exploitant van een shishalounge is het van belang om te weten dat bij verbrandingsprocessen, zoals het verhitten van tabak of een kruidenmengsel, koolmonoxide vrijkomt. Een te hoge concentratie koolmonoxide is schadelijk voor u, uw bezoekers en uw personeel. Daarom is het belangrijk dat u maatregelen neemt om de hoeveelheid koolmonoxide te verminderen.

In deze factsheet leest u meer over risico’s van koolmonoxide en welke maatregelen u kunt nemen. Toezichthouders kunnen de concentratie koolmonoxide meten in uw zaak en in naast- of bovengelegen panden. Indien (vaker) een te hoge concentratie wordt gemeten, kan dit gevolgen hebben voor uw vergunning.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide is een reukloos en schadelijk gas. Doordat koolmonoxide de plek van zuurstof inneemt in het bloed kunnen vitale organen, zoals hart en hersenen, te weinig zuurstof krijgen. Van het roken van een waterpijp kun je te veel koolmonoxide in het bloed krijgen. Dit geldt ook voor mensen die lange tijd koolmonoxide inademen. Zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een chronische hartziekte of ademhalingsproblemen zijn extra gevoelig voor koolmonoxidevergiftiging.

Hoe herkent u koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxidevergiftiging kan verschillende symptomen hebben, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, slaperigheid of een versnelde hartslag. Deze symptomen kunnen al optreden bij blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide. Hoge concentraties koolmonoxide kunnen leiden tot bewusteloosheid, coma, of blijvende hersenschade. Als u deze signalen opmerkt, zet dan ramen en deuren open en maak de waterpijp uit. Breng het slachtoffer naar buiten en waarschuw als de klachten aanhouden 112.

Wat kunt u doen?

Elektrisch verhitten

Door een waterpijp op elektrische manier te verhitten (elektrisch kooltje) komt er geen koolmonoxide vrij. Er komt dan alleen nog koolmonoxide vrij door de verhitting van de tabak of het kruidenmengsel.

Verhit de kooltjes in een aparte ruimte

Om de kans op koolmonoxidevergiftiging bij het verhitten van kooltjes te minimaliseren, kunt u dit in een aparte ruimte doen waar voldoende afzuiging is.

Ventileer goed

Uw zaak moet voorzien zijn van een luchtverversingsinstallatie welke voldoende capaciteit heeft om de gezondheid van bezoekers en personeel te waarborgen. Hierbij moet worden uitgegaan van een maximale concentratie van 10 ppm parts per million (parts per million) (parts per million) koolmonoxide. Hoe lager de waarde, des te beter voor de gezondheid van uw bezoekers en personeel. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de afvoer van rookgas en ventilatielucht, waar nodig dienen extra voorzieningen te worden aangebracht. Wij adviseren u hiervoor een technisch adviesbureau te raadplegen. Voor het aanbrengen van een goed ventilatiesysteem kan een omgevingsvergunning vereist zijn.

Installeer een CO-meter

Hang een CO-meter op waarmee u de hoeveelheid koolmonoxide kunt aflezen. Zo’n meter geeft een alarmsignaal bij een verhoogde koolmonoxideconcentratie. Tevens kunt u een digitale hand-koolmonoxidemeter aanschaffen waarmee u per direct de hoeveelheid ppm koolmonoxide kunt meten op elke plek in uw inrichting.

Informatieblad mei 2017
Gemeente Rotterdam