Bij de verbranding in motoren komt koolmonoxide vrij. Organiseert u een evenement met motorvoertuigen dat binnen plaatsvindt? Dan kan dat gezondheidsrisico’s veroorzaken voor bezoekers en deelnemers. In dit advies leest u hoe u op uw evenement de risico’s van koolmonoxide kunt beperken.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide is een kleurloos en reukloos gif. De eerste symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op griep: hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Mensen kunnen verward en slaperig worden en een versnelde hartslag krijgen. Als mensen veel koolmonoxide inademen kunnen zij bewusteloos raken en overlijden. Risicogroepen zijn mensen met hart- en vaatziekten, zwangeren en kleine kinderen.

Koolmonoxide vermindert het reactievermogen en de rijvaardigheid. Dit is van belang voor de bezoekers en voor de deelnemers.

content blok Hoe voorkom je problemen door koolmonoxide?

Hoe voorkom je problemen door koolmonoxide?

  • Meet de koolmonoxideconcentratie tijdens het hele evenement. Plaats de meetapparatuur zó dat u het hoogste risico voor de bezoekers in beeld brengt.
  • De koolmonoxidemeter mag maximaal 50* ppm parts per million (parts per million) meten. Leg bij een hogere concentratie de activiteiten direct stil.
  • Neem maatregelen als de concentratie koolmonoxide boven de 25 ppm komt. Zet bijvoorbeeld extra deuren open, verhoog de mechanische afzuiging of las een pauze in.
  • Laat de deelnemers, als dat kan, hun motorvoertuigen buiten opstarten. Bij de start ontstaat veel koolmonoxide.
  • Plaats geen publiek dicht bij het startpunt (achter de voertuigen). Dit geldt in het bijzonder voor risicogroepen: mensen met hart- en vaatziekten, zwangeren en kleine kinderen.
  • Informeer bezoekers over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit kan bij de vooraankondiging van het evenement (zoals op posters en in advertenties), op de entreekaarten of via borden bij de ingang.

*Dit is de alarmeringsgrenswaarde voor koolmonoxide voor 2 uur. De alarmeringsgrenswaarde is de luchtconcentratie waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

Meer informatie

Deze folder is een uitgave van <invullen>. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met <invullen>.