Voorlichting over koolmonoxiderisico’s in woningen boven shishalounges

Het risico op koolmonoxideblootstelling door shishalounges kan het beste worden beperkt door hierover voorlichting te geven aan de uitbaters van horecagelegenheden waar waterpijpen worden gerookt. In Rotterdam bijvoorbeeld wordt uitbaters middels het informatieblad ‘Wat u moet weten over koolmonoxide’ bij de vergunningaanvraag geadviseerd om gebruik te maken van elektrische kooltjes, voldoende te ventileren en een koolmonoxidemelder te plaatsen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan ook voorlichting geven aan de gebruikers van shisha over de risico’s van het roken van een waterpijp of het bezoeken van een shishalounge. Hier gaan we hier niet verder op in, omdat shisha-lounge-bezoek geen onderwerp is van deze richtlijn.

Voorlichting over koolmonoxiderisico’s door de opslag van houtpellets

Het risico van koolmonoxidevorming in houtpelletopslag is nog vrijwel onbekend. Het is ook onduidelijk of het nodig is om mensen hier actief over voor te lichten. GGD’en kunnen overwegen om op hun website te waarschuwen voor het feit dat er koolmonoxide kan ontstaan in een ruimte waar houtpellets liggen opgeslagen. Dit zou goed kunnen worden gecombineerd met voorlichting over de andere nadelige effecten voor de gezondheid die optreden als mensen op grote schaal zouden kiezen voor centrale verwarming op hout, zoals een toename van luchtverontreiniging.

Om koolmonoxiderisico’s te voorkomen kunnen mensen met een inpandige houtpelletopslag:

  • zorgen dat de opslagruimte voldoende wordt geventileerd;
  • in de aangrenzende ruimten koolmonoxidemelders ophangen;
  • de toegangsdeur van een bulkopslag van een waarschuwing voorzien (dit hoort de leverancier van de kachels/opslag te doen).

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen bij pelletkachels is te vinden op de website van de brandweer. Hier kunnen ook mensen naar worden verwezen die overwegen een pelletkachel, pellet-cv of pelletketel te laten installeren.