Voor de aanvraag van diagnostisch onderzoek bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance is een aanvraagformulier noodzakelijk.

 Mocht het voor u niet duidelijk zijn welk formulier u nodig heeft, neem dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.
 

Herkomst materiaal humaan

Herkomst materiaal niet-humaan

Specifieke aanvraagformulieren