Een heupimplantaat is een kunstheup die wordt gebruikt ter vervanging van het natuurlijke gewricht. Bij metaal-op-metaal heupimplantaten kunnen door wrijving tussen de metalen onderdelen, metaalionen/deeltjes vrijkomen die in het omliggende weefsel en bloed terecht kunnen komen. Hierdoor kunnen onder andere ontstekingsreacties ontstaan die voor bijwerkingen zorgen. In 2012 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de productdossiers van de fabrikanten van metaal-op-metaal heupimplantaten onderzocht.