Wat is een bekkenbodemmatje?

Bekkenbodemmatjes zijn implantaten die geplaatst kunnen worden bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied. Bekkenbodemmatjes kunnen op verschillende manieren geplaatst worden: via de buik (transabdominale mesh) en via de vagina (transvaginale mesh).

Wanneer worden bekkenbodemmatjes via de vagina geplaatst?

Bekkenbodemmatjes worden sinds begin deze eeuw gebruikt. Ze kunnen worden geplaatst bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied. Naar aanleiding van klachten zijn in Nederland sinds 2011-2012 maatregelen getroffen. Sindsdien worden vaginale bekkenbodemmatjes alleen nog geplaatst wanneer alternatieve behandelingen zoals fysiotherapie, een pessarium, en een operatie met behulp van lichaamseigen materiaal onvoldoende effect hebben gehad. Bovendien mogen de behandelingen uitsluitend in een beperkt aantal, gespecialiseerde centra worden uitgevoerd door erkende specialisten. Dit omdat de plaatsing precisie en maatwerk vergt. Dit is opgenomen in de richtlijn en nota van de NVOG.
 

Wanneer worden bekkenbodemmatjes via de buik geplaatst?

Via de buik worden bekkenbodemmatjes al ruim 20 jaar gebruikt. Deze kunnen worden geplaatst bij verzakkingen van de baarmoeder, vaginatop (wanneer de baarmoeder verwijderd is) of endeldarm. Vroeger werden deze operaties uitgevoerd met een open buikoperatie. Tegenwoordig gebeurt dat middels een kijkoperatie. Bekkenbodemmatjes kunnen via de buik geplaatst worden, wanneer alternatieve behandelingen zoals fysiotherapie en een pessarium onvoldoende effect hebben gehad. Behandelingen worden in meer centra uitgevoerd dan het aantal gespecialiseerde centra waar vaginale bekkenbodemmatjes geplaatst worden. Deze behandeling is opgenomen in de richtlijn en nota van de NVOG.
 

Wat zijn klachten die kunnen ontstaan na plaatsing van bekkenbodemmatjes?

Klachten die kunnen ontstaan na plaatsing van een bekkenbodemmatje zijn o.a. pijn, zichtbaar worden van het matje in de vagina, incontinentie, pijn bij het vrijen. Dit bleek uit onderzoek door het RIVM. 

Hoe vaak komen die bijwerkingen/complicaties na plaatsing van bekkenbodemmatjes voor?

In de wetenschappelijke literatuur is niet een duidelijk beeld van hoe vaak bijwerkingen of complicaties voorkomen. Dit is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals type bekkenbodemmatje, ervaring van de arts en factoren die van de patiënt afhankelijk zijn.

Ik heb een bekkenbodemmatje en heb klachten, wat moet ik doen?

Neem contact op met uw huisarts of de arts (urogynaecoloog) die het matje bij u heeft geplaatst. Ook stellen we het op prijs als u melding doet bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten
Via het Meldpunt houden we in de gaten welke bijwerkingen implantaten kunnen hebben. Hoe eerder we dat weten, hoe beter. Als er veel of bijzondere bijwerkingen zijn, kunnen we patiënten daarvoor waarschuwen en kunnen artsen of de overheid maatregelen nemen.

Zijn er veel verschillende soorten en merken bekkenbodemmatjes?

Er bestaan verschillende soorten en merken bekkenbodemmatjes. RIVM doet momenteel laboratoriumonderzoek en onderzoek naar de technische dossiers van verschillende bekkenbodemmatjes die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn of waren. We doen geen onderzoek naar eventuele verschillen in complicaties per soort/merk.
 

Zijn bekkenbodemmatjes bij klachten weer makkelijk te verwijderen?

Dit is per patiënt verschillend. Als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met uw urogynaecoloog.