Wat is een bekkenbodemmatje?

Bekkenbodemmatjes zijn implantaten die geplaatst kunnen worden bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied. Bekkenbodemmatjes worden op verschillende manieren geplaatst : via de buik (transabdominale mesh) en via de vagina (transvaginale mesh).

Wanneer worden bekkenbodemmatjes via de vagina geplaatst?

Naar aanleiding van klachten zijn in Nederland sinds 2011-2012 maatregelen genomen. Sindsdien worden vaginale bekkenbodemmatjes alleen nog geplaatst wanneer alternatieve behandelingen zoals fysiotherapie, een pessarium, en een operatie met behulp van lichaamseigen materiaal onvoldoende effect hebben gehad. Bovendien mogen de behandelingen uitsluitend in een beperkt aantal  gespecialiseerde centra worden uitgevoerd door erkende specialisten. Dit omdat de plaatsing precisie en maatwerk vergt. Dit is opgenomen in de richtlijn, de leidraad, het standpunt en nota van de NVOG. Bekkenbodemmatjes worden sinds begin deze eeuw gebruikt. Ze kunnen worden geplaatst bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied.

Wanneer worden bekkenbodemmatjes via de buik geplaatst?

Bekkenbodemmatjes kunnen via de buik geplaatst worden, wanneer alternatieve behandelingen zoals fysiotherapie en een pessarium onvoldoende effect hebben gehad. Behandelingen worden in meer centra uitgevoerd dan het aantal gespecialiseerde centra waar vaginale bekkenbodemmatjes geplaatst worden. Deze behandeling is opgenomen in de richtlijn, de leidraad en nota van de NVOG. Via de buik worden bekkenbodemmatjes al ruim 20 jaar gebruikt. Deze kunnen worden geplaatst bij verzakkingen van de baarmoeder, vaginatop (wanneer de baarmoeder verwijderd is) of endeldarm. Vroeger werden deze operaties uitgevoerd met een open buikoperatie. Tegenwoordig gebeurt dat met een kijkoperatie.
 

Wat zijn klachten die kunnen ontstaan na plaatsing van bekkenbodemmatjes?

Klachten die kunnen ontstaan na plaatsing van een bekkenbodemmatje zijn onder andere pijn, zichtbaar worden van het matje in de vagina, incontinentie en pijn bij het vrijen. Dit blijkt uit onderzoek door het RIVM.

Zie de brochure 'Mesh-implantaten en langdurige gezondheidsklachten Een overzicht van klachten en
behandelingen' (mei, 2022)
.

Hoe vaak komen die bijwerkingen/complicaties na plaatsing van bekkenbodemmatjes voor?

In de wetenschappelijke literatuur komt geen duidelijk beeld naar voren over hoe vaak bijwerkingen of complicaties voorkomen. Dit is afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk aan het type bekkenbodemmatje, de ervaring van de arts en factoren die van de patiënt afhankelijk zijn. Dit bleek uit onderzoek door het RIVM.

Zie ook: 'Gegevens over lange-termijncomplicaties van bekkenbodemmatjes niet eenduidig'

Ik heb een bekkenbodemmatje en heb klachten, wat moet ik doen?

Neem contact op met uw huisarts of de arts (urogynaecoloog) die het bekkenbodemmatje bij u heeft geplaatst. Uw behandelend arts is het eerste aanspreekpunt voor nazorg bij klachten. Mogelijk moet u voor een behandeling worden doorverwezen naar een andere behandelaar, gespecialiseerd in uw klachten. U vindt in de brochure 'Mesh-implantaten en langdurige gezondheidsklachten' ook een lijst met centra waar u terecht kunt als u al langere tijd klachten heeft. In deze centra kan men u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw arts of huisarts nodig.

Ook stellen we het op prijs als u melding doet bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Via het meldpunt houden we in de gaten welke bijwerkingen implantaten kunnen hebben. Hoe eerder we dat weten, hoe beter. Als er veel of bijzondere bijwerkingen zijn, kunnen we patiënten waarschuwen en kunnen artsen of de overheid maatregelen nemen.
 

Zijn er veel verschillende soorten en merken bekkenbodemmatjes? Zo ja, verschillen de klachten per merk?

Er bestaan verschillende soorten en merken bekkenbodemmatjes. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar verschillende bekkenbodemmatjes die in 2018 op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren. Een overzicht van de verschillende bekkenbodemmatjes die in 2018 in Nederland door artsen werden geplaatst zijn opgenomen in het RIVM-rapport. We doen geen onderzoek naar eventuele verschillen in klachten of complicaties per soort of merk bekkenbodemmatje.

Zijn bekkenbodemmatjes bij klachten weer makkelijk te verwijderen?

Dit is per patiënt verschillend. Als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met uw urogynaecoloog die het bekkenbodemmatje bij u heeft geplaatst. Daarnaast is er een brochure gemaakt voor mensen die langdurige gezondheidsklachten ervaren na plaatsing van onder andere een bekkenbodemmatje. Hierin staat een overzicht van locaties van gezondheidscentra waar mensen terecht kunnen met hun klachten. In deze centra kan men u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw arts of huisarts nodig.