Voor veel patiënten is de behandeling met een mesh-implantaat een goede oplossing. Maar een deel van hen ervaart na de operatie langdurige gezondheidsklachten (langer dan 3 maanden). Het RIVM deed in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoek naar langdurige gezondheidsklachten bij patiënten na plaatsing van een mesh-implantaat en mogelijke zorg voor deze patiënten.

Onderzoek gezondheidsklachten

Het onderzoek bracht in kaart welke langdurige klachten er zijn, hoe vaak deze klachten voorkomen, en welke behandelopties er zijn. Het RIVM geeft hiermee een beeld van de langdurige klachten die mogelijk optreden bij liesbreukmatjes, plasbuisbandjes (ook wel midurethrale slings genoemd, ter behandeling van stress-urine-incontinentie) en bekkenbodemmatjes.  Voor dit onderzoek onderzocht het RIVM de internationale wetenschappelijke literatuur en Nederlandse informatiebronnen. Daarnaast spraken we ook met patiënten en artsen om inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie.

Pijn meest voorkomende klacht 

Na plaatsing van een mesh-implantaat kunnen er verschillende gezondheidsklachten ontstaan. Pijnklachten komen het meeste voor. Van de patiënten met een liesbreukmatje ervaart 10 tot 12 procent langer dan 3 maanden na de operatie nog pijn. Overigens hebben evenveel patiënten deze klachten ook als ze voor een liesbreuk zijn geopereerd maar geen mesh-implantaat kregen. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk hoeveel mensen in Nederland langdurige klachten hebben na de plaatsing van een plasbuisbandje (midurethrale sling) of bekkenbodemmatje.

Invloed kwaliteit van leven

Patiënten geven aan dat de klachten een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven. Ze kunnen bijvoorbeeld minder goed voor hun gezin zorgen of zelfs niet meer werken. De invloed op de kwaliteit van leven is onderbelicht in de wetenschappelijk literatuur.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om langdurige klachten te behandelen, zoals fysiotherapie of pijnbestrijding. Samenwerking vanuit meerdere behandelaars (multidisciplinair) wordt daarom aanbevolen. Dit is alleen nog niet overal gebruikelijk in de zorg.

Download rapport

Mesh-implantaten: een inventarisatie van langdurige gezondheidsklachten en mogelijke zorg

Dokter en patient hebben gesprek over Mesh-implantaat