Diagnostische testen waarmee monsters afkomstig uit het menselijk lichaam, zoals bloed of urine, buiten het lichaam worden onderzocht worden in-vitro diagnostica ( IVD in vitro diagnostic device (in vitro diagnostic device)'s) genoemd. Voorbeelden van IVD's zijn bloedglucosemeters (bepalen suikergehalte in bloed), zwangerschapstesten en testen die aantonen of iemand een erfelijke ziekte heeft.

Er zijn drie categorieën IVD in vitro diagnostic device (in vitro diagnostic device)'s:

  1. Testen die consumenten/patiënten thuis kunnen gebruiken. Dit worden zelftesten genoemd.
  2. Testen die door zorgverleners worden uitgevoerd bij de patiënt thuis of in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Dit zijn “point-of-care” testen. 
  3. Laboratoriumtesten die worden gedaan in onder andere laboratoria van ziekenhuizen.