Er is een brochure gemaakt voor mensen die na plaatsing van een mesh-implantaat, zoals een bekkenbodem- of liesbreukmatje, langdurig klachten ervaren. In deze brochure staat een overzicht van langdurige gezondheidsklachten en mogelijke behandelingen. Ook geeft de brochure een overzicht van locaties van gezondheidscentra waar mensen terecht kunnen met hun klachten. Het RIVM maakte de brochure samen met patiëntenverenigingen, lotgenoten en beroepsverenigingen van medisch specialisten. Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Samenwerking brochure

De volgende patiëntenorganisaties hebben meegewerkt aan de brochure:

  • Bekkenbodem4All
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Lotgenotenorganisatie MeshedUp
  • LOC Waardevolle zorg

De volgende beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben meegewerkt aan de brochure:

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde))
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie))
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie))
  • Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie (NVGIC)
  • Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVI Netherlands Vaccine Institute (Netherlands Vaccine Institute))

Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen implantaten

Heeft u gezondheidsklachten en denkt u dat uw implantaat de oorzaak is? Meld dat dan bij MEBI: het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Door het melden van klachten worden bijwerkingen van implantaten eerder bekend.

Download brochure

Brochure Mesh-implantaten en langdurige gezondheidsklachten

Foto: vrouw, man en dokter hebben gesprek over Mesh-implantaten