In opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) coördineert het RIVM een Nederlands onderzoeksprogramma naar gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat. Reden hiervoor zijn de resultaten uit eerder onderzoek van het RIVM.

Doel van dit vervolgonderzoek is om meer te weten te komen over hoe vaak de klachten voorkomen. Daarnaast kijken onderzoekers of de gezondheidsklachten te maken kunnen hebben met het siliconen borstimplantaat. Ook onderzoeken ze of er groepen vrouwen zijn, en zo ja welke, die na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat gevoeliger zijn voor het krijgen van gezondheidsklachten dan andere groepen. 

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), Universiteit Maastricht, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), het Nederlands Borstimplantatenregister (DBIR), Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en het Nederlands Kankerinstituut voeren dit onderzoek uit. Bij de voorbereiding, waarin de onderzoeksthema’s zijn geselecteerd, waren experts uit verschillende klinische en wetenschappelijke disciplines, en patiëntenverenigingen betrokken. Dit blijft zo gedurende de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Het programma bestaat uit drie onderzoeken en duurt vier jaar. Tussentijdse resultaten worden tijdens het programma bekend gemaakt.

AmsterdamUMC

Het onderzoek uitgevoerd door het AmsterdamUMC startte in 2020, via de al sinds 2012 bestaande siliconenpoli. Daar komen patiënten langs die klachten ervaren van hun siliconen borstimplantaat. Het AmsterdamUMC onderzoekt gegevens zoals ziektegeschiedenis en klachten van patiënten die in het verleden de polikliniek bezochten. Daarnaast worden nieuwe gegevens verzameld van patiënten met borstimplantaten die gezondheidsklachten hebben.

Nivel, DBIR en Universiteit Maastricht

Dit jaar startte het Nivel samen met DBIR en de Universiteit Maastricht een onderzoek. Zij maken een koppeling van anonieme gegevens van zorgregistraties van zowel huisartsen als van specialisten in ziekenhuizen en klinieken, en het Nederlandse borstimplantatenregister. Daarmee worden klachten van voor en na het plaatsen of verwijderen van een siliconen borstimplantaat vergeleken. Daarnaast kijken de onderzoekers naar risicofactoren voor het krijgen van gezondheidsklachten.

Nederlands Kankerinstituut en Erasmus MC

Ook startte in 2021 een onderzoek van het Nederlands Kankerinstituut en het Erasmus MC onder vrouwen die borstkanker hebben gehad of hun borsten uit voorzorg hebben laten verwijderen vanwege een hoger risico op borstkanker. Met een vragenlijst worden gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconenimplantaat vergeleken met een groep vrouwen die een borstsparende operatie kregen.