In opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) coördineert het RIVM een Nederlands onderzoeksprogramma naar gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten uit eerder onderzoek van het RIVM.

Het doel van dit onderzoeksprogramma is om meer te weten te komen over hoe vaak de klachten voorkomen. Daarnaast kijken onderzoekers of de gezondheidsklachten te maken kunnen hebben met het siliconen borstimplantaat. Ook onderzoeken ze of er groepen vrouwen zijn, en zo ja welke, die na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat gevoeliger zijn voor het krijgen van gezondheidsklachten dan andere groepen. 

Het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), de Universiteit Maastricht, Dutch Breast Implant Registry (DBIR, het Nederlandse borstimplantatenregister), het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en het Antoni van Leeuwenhoek, voeren dit onderzoek uit.

Bij de voorbereiding, waarin de onderzoeksthema’s zijn geselecteerd, waren experts uit verschillende klinische en wetenschappelijke disciplines, en patiëntenverenigingen betrokken. Dit blijft zo gedurende de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Het programma bestaat uit drie onderzoeken en duurt vier jaar. 

In onderstaande video wordt een toelichting gegeven op het programma en de drie onderzoeken. 

Video

Voice-over:

Meer dan 200.00 vrouwen in Nederland hebben borstimplantaten.
Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er vrouwen zijn die gezondheidsklachten melden
na het krijgen van een borstimplantaat zoals chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten.
Om meer zicht te krijgen op hoe vaak deze klachten voorkomen, wat het verband is met het hebben van borstimplantaten en wat hierbij nog meer een rol speelt wordt er in opdracht van het ministerie van VWS onder coördinatie van het RIVM een onderzoeksprogramma uitgevoerd
met daarin drie onderzoeken door verschillende organisaties.

Karlinde Spit:
Wij doen onderzoek op onze siliconenpoli en op deze poli komen vrouwen met gezondheidsklachten bij hun borstimplantaten. Wij proberen een inschatting te maken:
komen die klachten nou van die borstimplantaten en moeten zij die implantaten daarvoor laten verwijderen?

Het unieke aan onze poli is het directe patiëntencontact dat we hebben.
Dus alles wat wij zien bij onze patiënten op de poli dat kunnen we eigenlijk direct op grotere schaal onderzoeken en alle resultaten van die onderzoeken kunnen we meteen weer toepassen bij onze patiënten.

Annemiek Lieffering:
Wij doen onderzoek naar gezondheidsklachten bij vrouwen met borstimplantaten.
In samenwerking met Maastricht University en het Nederlandse borstimplantatenregister.
En het mooie en unieke van die samenwerking is, is dat we vanuit verschillende kanten data hebben die we aan elkaar koppelen.
Daarmee worden gezondheidsklachten van voor en na zowel het plaatsen als het verwijderen van het implantaat vergeleken. En we maken daarbij ook een vergelijking met controlegroepen
van vrouwen zonder borstimplantaten. En zo kunnen we antwoord geven op de vraag:
veroorzaken borstimplantaten gezondheidsklachten?

Jonathan Spoor:
Wat eigenlijk uniek is aan dit onderzoek is dat het de kans biedt om te kijken naar de verschillen in uitkomst bij vrouwen die een operatie hebben gehad met een siliconen borstimplantaat en vrouwen die een operatie hebben gehad zonder siliconen borstimplantaat.
Komen bepaalde klachten nou bijvoorbeeld meer voor in de ene groep en minder in de andere en ervaren vrouwen in de ene groep hun gezondheid als slechter dan vrouwen in de andere groep?
En ja, dat verschil is eigenlijk nog niet eerderin kankerpatiënten onderzocht.

Meer weten?
Ga naar rivm.nl/onderzoeksprogramma-borstimplantaten

Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)

Het onderzoek uitgevoerd door het Amsterdam UMC startte in 2020, via de al sinds 2012 bestaande siliconenpoli. Daar komen patiënten langs die klachten ervaren van hun siliconen borstimplantaat. Het Amsterdam UMC onderzoekt gegevens zoals ziektegeschiedenis en klachten van patiënten die in het verleden de polikliniek bezochten. Daarnaast worden nieuwe gegevens verzameld van patiënten met borstimplantaten die gezondheidsklachten hebben.

Nivel, DBIR en Universiteit Maastricht

In 2021 startte het Nivel samen met DBIR en de Universiteit Maastricht een onderzoek. Zij maken een koppeling van anonieme gegevens van zorgregistraties van zowel huisartsen als van specialisten in ziekenhuizen en klinieken, en het Nederlandse borstimplantatenregister. Daarmee worden klachten van voor en na het plaatsen of verwijderen van een siliconen borstimplantaat vergeleken. Daarnaast kijken de onderzoekers naar risicofactoren voor het krijgen van gezondheidsklachten.

Antoni van Leeuwenhoek

Ook startte in 2021 een onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek samen met 5 andere ziekenhuizen. Zij onderzoeken gezondheidsklachten bij vrouwen die borstkanker hebben gehad. Een deel van deze vrouwen kreeg een siliconen borstimplantaat, de rest onderging een andere operatie. Met behulp van een vragenlijst worden gezondheidsklachten bij verschillende groepen vrouwen met elkaar vergeleken.