Indeling van mesh implantaten in 7 categorieën

Mesh implantaten zijn kunststof implantaten die permanent worden vastgezet in het lichaam. Vaak worden ze geweven van draden van de kunststof polypropyleen. Dit soort implantaten, ook wel matjes genoemd, wordt al ruim 50 jaar gebruikt door chirurgen bij behandeling van breuken in de buik. Ze hebben door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt. Zo is de weving van het materiaal in een matje veranderd, is de dichtheid van het materiaal veranderd en zijn mesh implantaten kleiner en lichter geworden. Er zijn verschillende typen mesh implantaten beschikbaar ter behandeling van verschillende indicaties.

 

Indeling van mesh implantaten in 7 categorieën

Deze indeling is afgestemd met medisch specialisten uit verschillende disciplines zoals heelkunde, gynaecologie en urologie.

 1. Vaginale implantaten voor behandeling van verzakkingen
 2. Buikimplantaten voor verzakking van:
  a. baarmoeder of vaginatop (indien baarmoeder is verwijderd)
  b. endeldarm
 3. Implantaten voor urine-incontinentie (stress urine-incontinentie)
 4. Implantaten vanwege diverse soorten liesbreuken
 5. Implantaten vanwege buikwandbreuken (o.a. navelbreuk, littekenbreuk, parastomale breuk)
 6. Implantaten vanwege middenrifbreuken
 7. Overige, meer zeldzame indicaties, zoals bij thoraxwanddefecten

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert op dit moment in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uit naar langdurige klachten bij patienten na plaatsing van een mesh implantaat en mogelijkheden van goede zorg voor deze patiënten. In dit onderzoek worden de verschillende soorten mesh implantaten uit de 7 bovengenoemde categorieën betrokken. Dit onderzoek heeft een doorlooptijd van totaal 2 jaar. Resultaten worden na afronding gepubliceerd.