Onder thuiszorgtechnologie vallen medische apparaten die door een medische organisatie of door een verzekeraar worden verstrekt en die thuis door de patiënt worden gebruikt. Door thuiszorgtechnologie kunnen steeds meer behandelingen die vroeger alleen in het ziekenhuis werden gegeven nu ook thuis plaatsvinden.

Deze behandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een medische specialist. Een nierdialyse apparaat voor thuis en thuisbeademingsapparatuur zijn voorbeelden van thuiszorgtechnologie. Producten die zelf door een consument worden gekocht en waarvoor de instructie of begeleiding niet gedaan wordt door een medische specialist vallen niet in de categorie thuiszorgtechnologie maar onder zelfzorgtechnologie. Het RIVM heeft voor verschillende soorten thuiszorgtechnologie gekeken of fabrikanten ervoor zorgen dat het apparaat in de thuissituatie goed en veilig gebruikt kan worden. Ook is er onderzoek uitgevoerd vanuit het perspectief van de gebruiker: patiënt/mantelzorger en zorgverleners.