Het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model (Operationele Prioritaire Stoffen) berekent concentraties van stoffen in de lucht en depositie vanuit de atmosfeer op het aardoppervlak. Dit doet het OPS-model op basis van emissies van een of meer bronnen in Europa.

Het model beschrijft de volgende processen:

  • emissie
  • dispersie
  • transport
  • omzetting
  • natte en droge depositie.

Het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model heeft ook een Grafische User Interface (GUI). Het model samen met de GUI heet OPS-Pro. De GUI stelt de gebruiker in staat om:

  • een modelrun te definiëren
  • invoerbestanden te genereren
  • het OPS-model te runnen
  • de status van de diverse runs te monitoren
  • de uitvoer van de modelruns (inclusief kaarten) te bekijken en te printen.