Het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPSOperationele Prioritaire Stoffen) berekent gemiddelde concentraties van stoffen in lucht en depositie vanuit de atmosfeer op basis van emissies van een of meer bronnen in Europa.

Het model beschrijft de volgende processen:

  • emissie;
  • dispersie;
  • transport;
  • omzetting;
  • natte en droge depositie.

Het OPSOperationele Prioritaire Stoffen model is uitgerust met een Grafische User Interface (GUI). De combinatie van het model met de GUI wordt aangeduid als OPS-Pro. De GUI stelt de gebruiker in staat om:

  • een modelrun via 'point and click' te definieren;
  • het OPS model te runnen;
  • de status van de diverse runs te monitoren;
  • de uitvoer van de modelruns (inclusief kaarten) te bekijken en te printen;
  • invoerbestanden te genereren.