Depositie is voor de meeste stoffen het belangrijkste verwijderingsproces, zeker als het gaat om lange afstand transport. Natte depositie wordt berekend aan de hand van zogenaamde scavenging ratio’s waarbij onderscheid wordt gemaakt in uitwas- en uitregenprocessen. Het droge depositieproces is in het OPSOperationele Prioritaire Stoffen model het meest uitgewerkt omdat dit vooral voor stoffen als NH3 zeer kritisch is. In het model is een uitgebreide droge depositiesnelheidparameterisatie opgenomen voor verzurende stoffen. De parameterisatieroutine (DEPACDEPosition Acidifying Components) is voortgekomen uit het droge depositieonderzoek in Nederland van de jaren negentig. Het droge depositieproces kent ook een sterk ruimtelijk aspect omdat de depositiesnelheid mede een functie is van landgebruiksoort en van de terreinruwheid. Voor stoffen anders dan de verzurende kan de gebruiker de droge depositiesnelheid specificeren via de zogenaamde oppervlakte weerstand.