Het model is bedoeld om concentraties en deposities in Nederland te berekenen. Het bijbehorende emissiedomein is in principe geheel Europa. In geval van zeer lang levende stoffen (bijvoorbeeld methaan) dient de gebruiker rekening te houden met additionele, continentoverschrijdende bijdragen die niet met het model kunnen worden berekend.

Door het analytische karakter van het model is er geen beperking in de ruimtelijke resolutie van de receptoren. In het algemeen is de detaillering van de emissies bepalend voor wat zinvol is voor de uitvoerresolutie. Bij berekeningen op nationale schaal wordt meestal 1x1 kmkilometer gehanteerd.