Documentatie

Hieronder staat de documentatie die hoort bij OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) 5.1.1.0:

Van enkele oudere versies van OPS is een modelbeschrijving beschikbaar:

Tools

Er zijn tools beschikbaar om zelf 3 verschillende typen bronbestanden aan te maken:
Standaard bronbestand:
Maak bronbestand van het type 1
Met extra informatie over mechanische pluimstijging:
Maak bronbestand van het type 2
Met extra informatie over mechanische pluimstijging en gebouwinvloed:
Maak bronbestand van het type 4
Voor meer informatie over de verschillende typen bronbestanden zie de gebruikshandleiding.

Er is een tool beschikbaar om OPS output te importeren als een tabel:
Importeer OPS output