De benodigde meteorologische (uur)gegevens worden betrokken van 14-19 KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut stations verdeeld over Nederland. De ruimtelijke spreiding van de stations maakt het mogelijk om via interpolatie altijd en automatisch de meest nabij liggende waarnemingen te gebruiken. In de praktijk gebruikt het model geaggregeerde en geclassificeerde meteogegevens welke eenmalig door de preprocessor zijn gemaakt. Deze meteogegevens zijn per regio en per middelingsperiode (jaar) beschikbaar Op dit moment zijn datasets aanwezig voor alle afzonderlijke jaren vanaf 1981 en als langetermijn de periode 1995-2004. Jaarlijks wordt de reeks aangevuld. Het maken van speciale meteostatistiek zoals op basis van eigen waarnemingen of voor specifieke perioden is technisch mogelijk, maar wordt niet ondersteund door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.