De invoer bestaat uit emissies van bronnen naar lucht. In het invoerbestand staan broneigenschappen als locatie, uitworphoogte, warmte-inhoud en dergelijke, die bepalend zijn voor de verspreiding. Verder dient de gebruiker ook de receptorgegevens (grid of locaties) te specificeren.

Er zijn twee soorten uitvoerbestanden mogelijk:

  • concentratie- en depositievelden met een te kiezen ruimtelijke resolutie;
  • een tabel met de berekende concentratie en depositie per gespecificeerd receptorpunt.

De berekende velden kunnen grafisch worden weergegeven:

Gegevensstructuur rond OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)

Gegevensstructuur rond het OPS