De invoer bestaat uit emissies vanuit bronnen naar lucht waarbij broneigenschappen als locatie, uitworphoogte, warmte-inhoud en dergelijke bepalend zijn voor de verspreiding. Verder dient de gebruiker ook de receptorgegevens te specificeren.

De uitvoer bestaat uit concentratie- en depositievelden met een te kiezen ruimtelijke resolutie of uit een tabel met de berekende concentratie en depositie per gespecificeerd receptorpunt. De berekende velden kunnen grafisch worden weergegeven.

De gegevensstructuur rond het OPSOperationele Prioritaire Stoffen model is in onderstaande figuur schematisch weergegeven.