Stoffen

Het model onderscheidt twee groepen stoffen:

 1. Verzurende stoffen (SOx, NOy en NHx).
  Hiervan liggen alle eigenschappen besloten in het model. OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) modelleert de verspreiding en depositie van de primaire vorm van deze stoffen (SO2, NOx en NH3) en van secundaire vormen (SO42-, NO3- en NH4+).
  OPS parametriseert de vorming van NO2 op basis van (gemiddelde) empirische verhoudingen tussen NOx- en NO2-concentraties. Daarom geeft het model NOx-concentraties als uitvoer en geen expliciete NO2-concentraties.
 2. Overige stoffen.
  OPS karakteriseert de eigenschappen van overige stoffen op een universele maar eenvoudige wijze. De gebruiker kan daarbij de eigenschappen zelf specificeren of kiezen uit voorgedefinieerde waarden.
  Het model modelleert bij deze stoffen niet de verspreiding van secundair gevormde stoffen. Daarom kan OPS niet gebruikt worden voor de berekening van bijvoorbeeld ozonvorming.
  Een belangrijk onderscheid is of de stof gasvormig is of gebonden aan deeltjes. OPS beschrijft de eigenschappen van deeltjesvormige of deeltjesgebonden stoffen door de fysische eigenschappen van de deeltjes, gekoppeld aan de grootte van de deeltjes. De gebruiker kan voor dit soort stoffen uit een aantal voorgedefinieerde grootteverdelingen kiezen of de grootteverdeling zelf specificeren.