Het model is niet voor elke toepassing geschikt. Op deze pagina wordt het toepassingsgebied van OPSOperationele Prioritaire Stoffen beschreven voor:

  • de stoffen
  • het gebied en de ruimtelijke resolutie
  • de tijdschaal.

Ook staan de omstandigheden aangegeven waarbij het model niet mag worden toegepast.

Tenslotte is er een korte uitleg over de in- en uitvoer van OPS. Meer informatie over in- en uitvoer en enkele voorbeelden staan in de OPS Gebruikershandleiding.