De toepassing van het model wordt beschreven met betrekking tot:

  • de stoffen waarvoor met het model berekeningen kunnen worden uitgevoerd
  • het gebied waarvoor het model berekeningen kan uitvoeren en de ruimtelijke resolutie die daarbij mogelijk is 
  • de tijdschaal 

Ook worden de omstandigheden aangegeven waarbij het model niet mag worden toegepast.

De benodigde invoer voor en de uitvoer van het model worden kort beschreven. Meer informatie over in- en uitvoer wordt gegeven in het Windows Help document dat tezamen met het model wordt gedownload. 

Tot slot wordt een tweetal rekenvoorbeelden gegeven.