Chemie

Het OPSOperationele Prioritaire Stoffen-model is bedoeld als een universeel luchtverspreidingsmodel, geschikt voor een reeks van stoffen waarvan het gedrag met eerste-orde chemische reacties beschreven kan worden. OPS is dus niet geschikt voor bv. ozon-berekeningen. Voor verzurende stoffen (SO2, NOx, NH3) gebruikt OPS  jaarlijks gemiddelde omzettingssnelheden op basis van informatie uit het grootschalige luchtkwaliteitsmodel EMEPEuropean Monitoring and Evaluation Programme, dat een uitgebreide chemische module gebruikt.