Chemie

Het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model is bedoeld als een universeel luchtverspreidingsmodel, geschikt voor een reeks van stoffen waarvan het gedrag met eerste-orde chemische reacties beschreven kan worden. OPS is dus niet geschikt voor bv. ozon-berekeningen. Voor verzurende stoffen (SO2, NOx, NH3) gebruikt OPS  jaarlijks gemiddelde omzettingssnelheden op basis van informatie uit het grootschalige luchtkwaliteitsmodel EMEP Europese model voor de verspreiding van lucht (Europese model voor de verspreiding van lucht), dat een uitgebreide chemische module gebruikt.