Het OPSOperationele Prioritaire Stoffen model is bedoeld als een universeel luchtverspreidingsmodel, geschikt voor een reeks van stoffen waarvan het gedrag met eerste-orde chemische reacties beschreven kan worden (het model is dus niet geschikt voor ozonberekeningen). Voor de verzurende stoffen zijn de omzettingssnelheden mede afhankelijk van de algemene verontreinigingstoestand. Deze toestand is gekarakteriseerd in de vorm van voorgedefinieerde jaarlijkse concentratiekaarten. Het OPS model is daarom voor de verzurende stoffen te karakteriseren als een pseudo-lineair model.