Tijdschaal

Het model berekent in principe langetermijn-gemiddelde waarden. De middelingstijd hangt af van de middelingstijd in het meteostatistiekbestand dat OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) gebruikt voor de berekening. Jaarstatistieken zijn hierbij standaard. In de praktijk blijken maandstatistieken ook nog goed te voldoen, maar deze levert het RIVM niet standaard mee.