Tijdschaal

Het model berekent in principe langetermijn-gemiddelde waarden. De middelingtijd hangt af van de middelingstijd in het meteostatistiekbestand dat OPSOperationele Prioritaire Stoffen gebruikt voor de berekening. Jaarstatistieken zijn hierbij standaard. In de praktijk blijken maandstatistieken ook nog goed te voldoen, maar deze levert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet standaard mee.